wybrane wywiady, opracowania i teksty krytyczne różnych autorów

 

Marek Rogulski - Ready mades Duchampa - jako 'Nowa jednostka Myślenia'. 1990

Marek Rogulski - Punkt, od którego nie ma odwrotu. 1990

Danuta Godycka - O C 14 z Markiem Rogulskim rozmawia Danuta Godycka. 1991

Arek Drewa - rozmowa o galerii C 14 z Andrzejem Awsiejem i Markiem Rogulskim. 1992

Paweł Leszkowicz - Podzieleni artysci. 1996

Agnieszka Wołodźko - Czekajac na Apokalipse. 1997

Tadeusz Łukowski - Historyczny substrat, czyli historia powstania i upadku Otwartych Pracowni w Dawnej Łaźni miejskiej w Gdańsku, i co z tego wynikło... 1995 /tekst uzupełniony w roku 1997

Krzysztof Jurecki - Ostatni niezależni, czyli Spichrz 7 i Spiż 7. 2000

Sebastian Wisłocki - Nowa swiadomosc. 2000

Krzysztof Jurecki - projekt wystawy pt: Duch = Kreatywność" dla Pawilonu Polskiego na XLIX Międzynarodowe Biennale w Wenecji. 2000.

Waldemar Szak - Mechanizmy władzy - samobójstwo gdańskiej sztuki krytycznej. /fragment/ 2002

Roman Kal - Poza postmodernizm. Uniwersalistyczna teoria twórczości Marka Rogulskiego. 2003

Łukasz Guzek - Łączenie - ruchy ciała energetycznego. /fragment/ 2006.

Marcin Kaliński - rozmowa z Markiem Rogulskim o sztuce lat 80-tych. /fragment/ 2006

Dawid Bielecki - Sfery znaczen. 2007

Krzysztof Jurecki - rozmowa z Markiem Rogulskim. fragment z "Poszukiwanie sensu fotografii". Rozmowy o sztuce. 2007

Roman Bromboszcz - Poszerzanie światopoglądu - rozmowa z Markiem Rogulskim. 2007

Marek Rogulski - Projekt Poza Postmodernizm - kontekst społeczno historyczny. 2008

tns - Od Pampers Maxi do Poza Postmodernizm. 2008

AgnIeszka Wojewoda - Zwiadowca Marka Rogulskiego. 2009

Marek Rogulski - Tozsamosc miejsca czyli Pstryk. 2009

Agnieszka Wojewoda - Zintegrować i przekroczyć postmodernizm. 2010

Marek Rogulski - Metasurvival. 2010

Adam Sobota - Medium czy osoba_dylematy sztuki konceptualnej na kilku przykładach. 2010

Marek Rogulski - Wachlowanie swiadomości. 2010

Adam Sobota - Poza Postmodernizm. 2010

Waldemar Szak - Szkic do studium o transformacji. 2010

Marek Rogulski - Habitat Transmisja Czas Złożony. 2011

Marek Rogulski - Co po konceptualizmie. 2011

Marek Rogulski - Von hieeer aus. 2012

Michał Brzeziński, Marek Rogulski - Virtual_Dyktatura eksperymentu. 2012

tnsi - Antycypacje. 2012

Marek Rogulski - Wszechswiat nie jest miejscem spokojnej kontemplacji postmodernizmu. 2012

tns - Art Ready. 2013

tns - Development info. 2013

Anna Burkiewicz. - W jaki sposób współczesna nauka próbuje zrozumieć sztukę. 2013

Dorota Grubba - Marek Rogulski. Traktat o transformowaniu. 2013

Marek Rogulski - Między genami a memami _technologia myślenia. 2013

tns - Slepa plamka. 3D. 2014