Projekt POZA POSTMODERNIZM

 

tekst Marka Rogulskiego - projekt Poza postmodernizm - kontekst społeczno historyczny. 2009

tns - Od Pampers Maxi do Poza Postmodernizm. 2008

inne teksty

Marek Rogulski. Jaki może być nowy, szerszy światopogląd ? . 2011


Projekt Poza Postmodernizm to przede wszystkim pewna wizja światopoglądowa, wskazująca na konieczność i możliwość przewartościowania opisu świata jaki powstaje w wyniku modernistycznego i postmodernistycznego światopoglądu.
Organizacja wystaw artystycznych jest jedynie jednym ze sposobów realizacji tego projektu.
Jego istotą jest przeobrażenie i transformacja świadomości tak jednostkowej jak i zbiorowej.
Sam fakt powołania w 1992 roku Fundacji TNS, której cele to Integracja progresywnych form i przejawów kreacji artystycznej, filozoficznej, naukowej, duchowej i społecznej wpisuje się w szerszą perspektywę rozumienia znaczeń.
Chodzi o odkrycie szerszej, kosmocentrycznej perspektywy dla rozpoznania i interpretacji procesu przeobrażeń świadomości, a nie jak dotychczas, antropocentrycznej.

Marek Rogulski jest autorem projektu i prowadzi jego realizację przy pomocy założonej i kierowanej przez niego Fundacji Tysiąc Najjaśniejszych Słońc (TNS). Pierwsze odsłony projektu miały miejsce w roku 2000 w kierowanej przez Rogulskiego galerii Spiż 7 w Gdańsku.

Fundacja TNS


Marek Rogulski. Tabela przybliżająca kierunek poszukiwań w obszarze projektu Poza Postmodernizm. 2011

Współczesna, progresywna kontrkultura w cywilizacji Zachodu podejmie próbę przekroczenia samej postmodernistycznej struktury świadomości.
Przekroczenie tej struktury, aby spełnić stawiane każdej transformacji wymogi (i w przeciwieństwie do regresji) musi zarówno zawrzeć aspekty dotychczasowej struktury jak i je przekroczyć. Będzie zatem działaniem wobec tej struktury a nie wewnątrz niej.
Projekt Poza Postmodernizm zakłada przekroczenie tak charakterystycznego dla postmodernistycznej struktury świadomości procesu nieustannej mentalno-jaźniowej zamiany (translacji) w obszarze wewnątrz i międzykulturowej wymiany i zastąpienie go przez rzeczywistą przemianę (transformację) do transmentalnej i transpersonalnej percepcji. W istocie chodzi więc o transcendencję mentalnego ego (ale bez wymazywania go)./.../

CHODZI O PRZEOBRAŻENIE SYSTEMU NASZEJ PERCEPCJI

Marek Rogulski /Podstawy Manifestu Współczesnej Kontrkultury. Fundacja TNS. 2001/

 

[info o autorze projektu]

przykłady realizacji autora

realizacje autora od 1990 roczniki

[kalendarium]

[artysci]

wybrane realizacje artystów

wybrane realizacje artystów_2 po roku 2007

 


Autor projektu : Marek Rogulus Rogulski

na tej stronie powyżej: - przykłady realizacji autora

archiwa /teskty:

   

Powyżej: Marek Rogulski. Wykład nt. projektu Poza Postmodernizm w trakcie otwarcia wystawy Anti - Ultra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pomoc przy realizacji festiwali i niektórych koncertów: Tomasz Szwelnik

yass.art.pl/rxs

pomoc przy realizacji niektórych wystaw w okresie 2000-2002: Marek Zygmunt
www.marekzygmunt.art.pl