MAREK ROGULSKI ROGULUSUrodzony w Gdańsku w roku 1967.

Artysta intermedialny, performer, muzyk.

Zajmuje się projektami interdyscyplinarnymi, także fotografią i filmem video oraz prowadzi działalność w ramach Ośrodka Badań Przestrzeni Wewnętrznej.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marek Rogulus Rogulski jest autorem projektu POZA POSTMODERNIZM.

W swych działaniach zwraca uwagę na duchowe aspekty sztuki, poprzez które próbuje wypracować nową perspektywę postrzegania postmodernizmu.Projekt stawiapytania o to:"jaki mógłby byc nowy, szerszy światopogląd?", oraz "jakie mogłyby byc nowe kryteria postępu w obszarze Kultury i Sztuki."

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od roku 1992 prowadzi Fundację Tysiąc Najjaśniejszych Słońc /TNS/ oraz Galerię Spiż 7 i Ośrodek Badań Przestrzeni Wewnetrznej, które założył. W przeszłości współtworzył i współprowadził: galerię C14, fundację i pracownię Otwarte Atelier w dawnej Łaźni miejskiej gdzie prowadził galerię Autodafe. Obecnie działa tam CSW Laźnia.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brał udział w ponad 100 wystawach w kraju i zagranicą. Prace Rogulskiego znajdują się w kolekcjach m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Niepołomicach, kolekcji Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Sztuki w Łodzi, kolekcji fundacji TNS.

Gra na trąbce, saxofonie tenorowym i kontrabasie, komponuje. Całą działalność prowadzi w ramach Systemu Supersztuki. Prowadzi działalność jako autor, organizator i kurator licznych projektów w dziedzinie sztuki współczesnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od roku 1992 Rogulus był autorem i tzw. kuratorem niezależnym kilkudziesięciu wystaw i projektów /m.in. w:

•  galerii C 14 w Gdańsku (1991-1992)

•  Otwartym Atelier w dawnej łaźni Miejskiej w Gdańsku (1992-1994)

•  w galerii Spiż 7 (od 1995)

•  w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (2001)

•  Bałtyckiej Galerii Sztuki w Słupsku (2001)

•  galerii Austriackie Forum Kultury w Warszawie (2006)

•  Muzeum Sztuki w Łodzi (2007) /razem z A. Miastkowski i M. Ożóg/

•  CSW Łaźnia w Gdańsku (2009)

•  galerii bielskiej BWA w Bielsku Białej (2009)

•  innych./ Jest organizatorem licznych projektów w dziedzinie sztuki współczesnej i współczesnej muzyki improwizowanej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pierwsze samodzielne działania artystyczne w przestrzeni publicznej Rogulski podjął w roku 1986.

Dyplom uzyskał w 1990 r. w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku realizując na wydziale malarstwa intermedialną instalację przestrzenną i koncert. Instalacja pt. Pola Magnetyczne była collage'm różnych form i technik dotykającym zagadnienia percepcji i energii. Koncert grupy Ziemia Mindel Wurm miał charakter performatywny.

W swych realizacjach stara się wypracować nową perspektywę postrzegania postmodernizmu. Stawiając pytanie o to, jaki mógłby być nowy, szerszy światopogląd, zwraca uwagę na możliwość integracji różnych aspektów postmodernizmu.

"Taki tekst, jakim jest zgrupowanie dzieł, pozwala dojrzeć i wniknąć pełniej w rodzaj energii, jaką twórca nasyca swoje dzieła, a które właśnie poprzez zestawienia ukazują swą nową jakość. Jakże często tkwi ona już w samej idei artystycznej mobilizującej artystę do działania./.../"

Marek Rogulski - Ready Mades Duchampa - jako Nowa Jednostka Myślenia

fragment pochodzi z pracy magisterskiej obronionej na wydziale malarstwa PWSSP w Gdańsku w roku 1990.

Jest autorem licznych opracowań teoretycznych z obszaru filozofii i sztuki współczesnej, m.in.: Punkt, od którego nie ma odwrotu; Mały traktat o transformowaniu energii z 1991; Podstawy Manifestu Współczesnej Kontrkultury z 2001; Projekt Poza Postmodernizm - Uchwycić Siłę z 2006; Zwiadowca- re:re:rekonstrukcja z roku 2008, w których wskazuje na możliwość kształtowania się nowego światopoglądu.

 

W latach 1988 - 90 współtworzył grupę Pampers Maxi, która odnosiła się do idei postmodernizmu w kontekście polskiej rzeczywistości. W roku 1990 zainicjował działalność grupy Ziemia Mindel Wurm, w której wraz z Piotrem Wyrzykowskim realizował działania muzyczne i performerskie.

W roku 1991 był jednym ze współtwórców i liderów legendarnej galerii C 14 oraz Stowarzyszenia Klub Inicjatyw Społecznych - pionierskich w wolnej Polsce organizacji artystycznych. W roku 1992 założył fundację Tysiąc Najjaśniejszych Słońc /TNS/.

Następnie jako reprezentant galerii C 14 wraz z Tot Artem i Wyspą powołał fundację Otwarte Atelier w dawnej Łaźni Miejskiej w Gdańsku. Prowadził tam m.in. autorską galerię Auto da Fe. Od roku 1994 prowadzi w Gdańsku galerię Spiż 7 oraz Ośrodek Badań Przestrzeni Wewnętrznej.

 

Był kuratorem niezależnym kilkudziesięciu projektów wystawienniczych i muzycznych, m.in. w galerii C 14 i w Otwartym Atelier w Gdańsku, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, BGSW w Słupsku, galerii AFK w Warszawie, CSW Łaźnia w Gdańsku, galerii Bielskiej BWA w Bielsku Białej, galerii Spiż 7 w Gdańsku oraz we współpracy z Gdańską Galerią Miejską.

Prace Rogulskiego znajdują się w kolekcjach m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, MOCAK w Krakowie, kolekcji Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, kolekcji fundacji TNS.

Jest autorem projektu Poza Postmodernizm , który od roku 2000 realizuje w oparciu o Fundację TNS. Jej głównym celem jest "integracja progresywnych form i przejawów działalności artystycznej, filozoficznej, naukowej, duchowej i społecznej". Od roku 2010 Rogulski realizuje także projekt uzupełniający pt: Producenci kontekstów w obliczu przemian, służący analizie i opisowi współczesnej sztuki postmodernistycznej oraz badaniu dynamiki nurtów postkonceptualnych.

Celem projektu Poza Postmodernizm jest Re-interpretacja postmodernizmu oraz wypracowanie założeń i praktyki pod nowy, szerszy światopogląd.

 

Swój program artystyczny Rogulski zarysował w wydanej w 1990 roku publikacji pt: Punkt, od którego nie ma odwrotu-Mały traktat o transformowaniu energii . Od tego czasu realizuje program, w którym sztukę traktuje jako proces poszerzania świadomości.

/./Dzieło sztuki zyskuje nowe znaczenie w kontekście miejsca i czasu, w którym powstaje. Każda uporządkowana, zorganizowana sekwencja znaków traktowana jest jako swego rodzaju przesłanie, tekst. Tekst natomiast, wyraża pewną treść, w języku, w jakim został wyartykułowany. Przedmiot artystyczny - dzieło sztuki - jest sam w sobie znakiem złożonym, a rodzaj tego znaku wyraża rodzaj energii artysty - intelektualnej, emocjonalnej lub innej. Wiąże się w sposób nieunikniony z miejscem i czasem, środowiskiem kulturowym, umysłowym a zatem i egzystencjalnym././

"Bóg, jako Potencja Istnienia, może istnieć jako potencja istnienia w czasie i przestrzeni a co za tym idzie, podlegać prawom w takim układzie funkcjonującym."

Marek Rogulski - Punkt, od którego nie ma odwrotu; Mały traktat o transformowaniu energii. 1991. Wydawnictwo Sz,sz,sz.

 

Po kontekstualnych, osadzonych w ideach postmodernizmu działaniach grupy Pampers Maxi przeszedł ku badaniom nad ewolucją ludzkich światopoglądów w minionych epokach historycznych.

Od prehistorii, kultur archaicznych, mitycznych aż do modernizmu i ponownie postmodernizmu.

Ten proces oddawały kolejne powoływane przez niego galerie i projekty artystyczne. Były to m.in.: Galeria C 14, Ziemia Mindel Wurm, Galeria Auto da Fe w Otwartym Atelier, TNS, galeria Spichrz 7 i wreszcie galeria Spiż 7. Badania te trwały w okresie od 1990 do 1999. Wówczas sformułował podstawy pod projekt Poza Postmodernizm , który realizuje w oparciu o prowadzoną przez siebie fundację TNS. Realizacja projektu trwa od roku 2000 do chwili obecnej.

 

/./ Świadomość czyli światło to nie tylko racjonalność, motywacje i emocje ale także zaangażowanie w realizację indywidualnego, dynamicznego planu życiowego jednostki ludzkiej././ Twórczość opiera się nie tyle na generowaniu nieograniczonej liczby dowolnych skojarzeń, ile raczej na ich krytycznym przewartościowywaniu, na afektywnym ich zapominaniu i ewentualnie na eliminowaniu././

Fragment książki o Cybernetyce, pt: Mózg a jego Jaźń , autorstwa Jana Trąbki. Cytowany w publikacji 10 Hz wydanej przez Marka Rogulskiego w roku 1991 nakładem wydawnictwa Sz,sz,sz.

W latach 2002 i 2008 otrzymał półroczne stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację prac artystycznych w ramach Projektu Poza Postmodernizm .

Trzykrotnie otrzymywał stypendium kulturalne z budżetu Samorządu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i raz z budżetu Miasta Gdańsk. W roku 2010 został nominowany do nagrody im. Krystiany Robb - Narbutt.

 

Działalność muzyczna Rogulskiego lokuje się w szerokim spektrum współczesnej muzyki improwizowanej: od tzw. swobodnej improwizacji, poszukiwań strukturalnych i artykulacyjnych, sonoryzm z wykorzystaniem preparacji instrumentów aż po melodyczną narrację.

Marek Rogulski gra na trąbce, saksofonie tenorowym i kontrabasie; komponuje.

W roku 1998 Rogulski uczestniczył w warsztatach prowadzonych przez Petera Kowalda co wpłynęło na dalszy rozwój.

W międzyczasie współpracował i koncertował m.in.: z Jerzym Mazzollem /płyta Art.'rhythmic 1998/, Maciejem Cieślakiem Ścianką /płyta Dni wiatru /, Wojtkiem Mazolewskim /płyta Bassisters Orchestra-pierwszy skład . 2000/, Mikołajem Trzaską /płyta Afferico . 1999/ a następnie: Andrzejem Izdebskim /płyta Brass7 . 2002/, Jovanem Czerkas i Siergiejem Chlebalin /formacja Lukum/ Michałem Górczyńskim, Michałem Gosem, Tomaszem Szwelnikiem, Pawłem Nowickim, Zdzisławem Piernikiem, Yurijem Yaremczuk, Marcusem Reuterem, Fredericem Blondy. /płyta Blondy, Czerkas, Gos, Siernik, Rogulus, Szwelas, Jaremczuk . 2009/

Od roku 2000 regularnie koncertuje z zespołem Rogulus X Szwelas und Gos a także w duecie ze Zdzisławem Piernikiem, niekiedy w improwizacjach do ścieżek dźwiękowych Bogusława Schaeffera oraz Krzysztofa Knittla.

 

 

Dokonania:

1985 - 1990 studia magisterskie na Wydziale Malarstwa i Grafiki w PWSSP w Gdańsku

1988 - współtworzy grupę Pampers Maxi /Rogulski, Kaja, Góra, Laskowski/

1990 - zakłada Wydawnictwo Sz,sz,sz... ; pisze i wydaje Punkt, od którego nie ma odwrotu. Mały traktat o transformowaniu energii; w latach 1990-1992 jest Wiceprzewodniczącym a następnie Sekretarzem w Zarządzie Stowarzyszenia Klub Inicjatyw Społecznych w Gdańsku.

Inicjuje i razem z P. Wyrzykowskim prowadzi działania formacji Ziemia Mindel Wurm; współpracuje z galerią Wyspa

1991 - razem z A. Awsiej i J. Kabala zakłada i współprowadzi " galerię - pracownię C 14" na ul. św. Barbary 3 na Dolnym Mieście w Gdańsku; 1992 - zakłada Fundację Tysiąc Najjaśniejszych Słońc, pełni funkcję Prezesa; współtworzy projekt Otwartych Pracowni dla Łaźni Miejskiej i z ramienia Galerii C 14 współtworzy Fundację Otwarte Atelier w dawnej Łaźni Miejskiej na ul. Jaskółczej 1 na Dolnym Mieście w Gdańsku. Jest Wiceprezesem Fundacji Otwarte Atelier do chwili jej rozwiązania w roku 1994

1993 - tworzy Galerię Auto da Fe, którą prowadzi w ramach Otwartego Atelier w dawnej Łaźni Miejskiej w Gdańsku. Rozpoczyna autorski projekt muzyczny Machina MaGhica Formułuje założenia tzw. Systemu Supersztuki

System Supersztuki:

Sztuka hermetyczna -

"Pierwszą manifestacją Siły jest Imaginacja, drugą - Aktywność, która powoduje ruch Substancji."

Sztuka transformiczna -

"Zgodnie z ideą sztuki transformicznej uważamy, że rotacja materii stanowiącej kolejne materialne przejawy sztuki stanowi środek właściwy dla wyrażenia tej idei. /./W swoich dziełach obserwujemy jak materia stanowiąca np.; składową sytuacji performance zostaje zaszczepiona w konkretny obiekt artystyczny. Ten z kolei zostaje zniszczony np: na skutek sił losowych i jako struktura materialna rozpłynie się w końcu w czasie. /./ Gdzie zaczyna się i kończy w realnym istnieniu dzieło sztuki, którego materialna forma może być np.: rozłożona na części i przechowywana w magazynie lub też zniszczona? Zawiera się ono w formule Szkieletu Energetycznego."

- fragmenty z druku galerii Wibracji Auto da Fe. Gdańsk. 1993

Sztuka sakramentalna -

Nadejdzie czas gdy człowiek będzie tworzył samą swoją myślą - fragmenty z druku galerii Wibracji Auto da Fe. Gdańsk . 1993

1994 - tworzy Ośrodek Badań Przestrzeni Wewnętrznej przy fundacji TNS; Wraz z Waldemarem Szczepanikiem na zamówienie studia filmowego Perspektywa pisze scenariusz filmu 'Argor - Locusta', który z założenia miał być postmodernistycznym komiksem, opartym na faktach z życia Rogulusa. /projekt przeszedł Komisję ekspertów ale nie uzyskał dofinansowania z uwagi na kryzys w ówczesnym Ministerstwie Kinematografii.; Autorzy realizują akcję "tns przedstawia." w programie ART. NOC w II Pr TVP

1995 - zakłada i prowadzi Galerię Spichrz 7 /jako kontynuację galerii C 14 i Auto da Fe, w Gdańsku na ul. Chmielnej 10/11 w spichlerzu nr.7;

1996 - realizuje przeniesienie Galerii Spichrz 7, jako jednej z pierwszych w Polsce, do Internetu; na Com Net PKiN, Warszawa.

od 1997 - prowadzi w centrum Gdańska autorską Galerię - pracownię Spiż 7 - kontynuację galerii C 14, Auto da Fe i Spichrz 7;

od 1998 - Razem z T. Szwelnikiem zakłada i współprowadzi zespół muzyczny Rogulus X Szwelas Project; razem z T. Szwelnikiem powołuje i prowadzi wytwórnię nagraniową TNS Records RXS. Zespół Rogulus X Szwelas und Gos działa od roku 2000;

od 1999 - jest autorem idei i projektu Poza Postmodernizm , który realizuje w oparciu o prowadzoną przez siebie Fundację Tysiąc Najjaśniejszych Słońc; jest pomysłodawcą i zostaje współredaktorem pisma artystyczno - krytycznego Explorer /wydawanego przez fundację TNS do roku 2006/;

od 2000 - publikuje liczne teksty z obszaru teorii sztuki, m.in.: Podstawy Manifestu Współczesnej Kontrkultury; Poza Postmodernizm. W poszukiwaniu szerszej perspektywy .

2005 - jest dyrektorem artystycznym Europejskiego Festiwalu Współczesnej Muzyki Improwizowanej odbywającym się w centrum kulturalno kongresowym w św. Janie w Gdańsku;

2006 - 2010 - rozwija projekt Poza Postmodernizm , realizując projekty wystawiennicze w galerii Spiż 7 jak i w instytucjach sztuki na terenie Polski. Jest autorem określenia 'Supramolecular music' - 'muzyka nadcząsteczkowa', dla współtworzonego nurtu swobodnej improwizacji;

2010 - rozpoczyna realizację projektu Producenci kontekstów w obliczu przemian - poprzez który bada dynamikę współczesnych praktyk postkonceptualnych w sztuce.

2011 - jest autorem określenia 'Nowy Totalizm' dla opisania poszukiwań artystycznych wybiegających poza założenia kultury postmodernizmu.

 

Wybór wystaw zrealizowanych po roku 1989:

 

1989 - Pampers Maxi , Bydgoszcz; Renesans Wschodu , Carcassone i Tuluza, Francja; Biennale Sztuki Nowej , Zielona Góra; Grand Mal , Puławy; Gnosis , Galeria Wyspa, Gdańsk; Pampers Maxi II , Warszawa, dawne hale Norblina; 1990 - Pola Magnetyczne . Praca dyplomowa. ASP Gdańsk; Warszawa - Gdańsk , galeria Wyspa, Gdańsk 1991 Real time - Story telling , Galeria C 14, Galeria Wyspa, - Stała grawitacji , Galeria C 14, Gdańsk; Locusta - Pulsar , Galeria C 14, Gdańsk, Trzy Dni , Galeria C 14, Gdańsk; Miejsca , Galeria Wyspa i Galeria C 14, Biennale Sztuki Nowej , Zielona Góra; 10Hz SZ..SZ..SZ ., Galeria Teatr Studyjny, Łódź. 1992 - Noc Walpurgii , Galeria C 14, Gdańsk, Szybki ruch oczu . Galeria C 14, Gdańsk. Gdańskie Dni Niezależnych , Dawna Łaźnia Miejska - Otwarte Atelier. Gdańsk; Sen nocy letniej , ambasada RP w Pradze; Projekt Wyspa , System Lewitacji. Galeria Wyspa, Gdańsk, Miejsca - nie miejsca , Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko; 1993 - Raj utracony ?, Międzynarodowe Centrum Sztuki, Poznań, K18 - Energetische Konstruktion , hala K 18, Kassel, Niemcy, Auto da fe - Geniusz Miłości , Galeria Auto da fe, Otwarte Atelier , Gdańsk; 1994 - EEEP , Galeria Auto da fe, Otwarte Atelier, Gdańsk, Pustynna Burza , BWA Katowice, - Konception PL , Galeria Munsterland w Emsdetten, Konception PL , Galeria Munsterland w Emsdetten, Rzut Kostką , BWA Kraków, TNS przedstawia . telewizyjny program autorski dla Art. Noc w II pr. TVP; 1995 - Tajny Zakon , Galeria Spichrz 7, Gdańsk, Fantom Hermeticum , Galeria Spichrz 7, Gdańsk; Hoc est Secretis FOCUS , Galeria Spichrz 7, Gdańsk; 1996 - Jupiter , Galeria Spichrz 7, Gdańsk ; - Delikatesy Avantgarde zu Gast im Kunstraum Dusseldorf , Kunstraum, Dusseldorf, Biennale Sztuki Nowej , Galeria GI , Zielona Góra, Meeeditatio , Galeria Manhattan, Łódź; Megaparsek , Galeria Spichrz 7, Gdańsk, Tractus , Galeria Spichrz 7, Gdańsk, Sfera Homunculus , Galeria Spichrz 7, Gdańsk; 1997 - Wobec Apokalipsy , Galeria Spiż 7, Gdańsk, - Międzynarodowe spotkania sztuki , Katowice' 97 - BWA Katowice; Machina Coelestis , Galeria Spiż 7, Gdańsk; Obserwator , PKiN, Warszawa. 1998 - Via Festiwal # 4 , Paryż. Francja, - Die Kunst ist Toth , Galeria Tower Building, Łódź; Szach Mat , Galeria Spiż 7, Gdańsk; 1999 - Wobec Apokalipsy. Pocałunek śmierci . Galeria Bielska BWA. Bielsko - Biała, - Sztuka Nowa na Zamku w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur. Zamek. Olsztyn, Fotogenom , Galeria Spiż 7, Gdańsk; 2000 - Poza Ciało, Poza Umysł. Poza Postmodernizm . Galeria Spiż 7, Gdańsk, Tatuaż Wewnętrzny , Galeria Krzysztofory, Kraków. Poza postmodernizm , CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, - Europartrain . Leeuwarden, Holandia, Poza Postmodernizm , Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, Scena 2000 , CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa; 2001 - Poza Postmodernizm, Duch = Kreatywność , CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, - Oblicza Śmierci , BWA Katowice, - Poza Postmodernizm , PGS Sopot; 2002 - To, co nie jest tym I, Poza Postmodernizm , Galeria Spiż 7, Gdańsk, - Die Kunst ist Toth II , Łódź; 2003 - Public Re-collections . CSW Łaźnia. Gdańsk; 2004 - Ciało energetyczne. Poza Postmodernizm , Galeria Spiż 7. Gdańsk. 2005 - festiwal performance , Galeria Klosz Art. Gdańsk. 2006 - kolekcja Pomorskiej Zachęty - Muzeum Narodowe w Gdańsku, Dwujnik - Poza Postmodernizm . Galeria Składnica Sztuk, Olsztyn, NEUE WEGE - polnische videokunst im K4 forum . Saarbrücken. Niemcy, - Poza Postmodernizm. Punkt odniesienia . Galeria Austriackiego Forum Kultury. Warszawa, - 100 lat polskiej Fotografii z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi . The Shoto Museum of Art w Tokio oraz City Art Museum w Niigacie w Japonii, - Poza Postmodernizm - Ciało Niebieskie , Galeria Spiż 7, Gdańsk, - Łączenie / projekt Poza Postmodernizm / galeria Manhattan w Łodzi. 2007 - Die Kunst ist Toth . Muzeum Sztuki w Łodzi; - Suplement do historii polskiego filmu eksperymentalnego i wideo w Polsce (1983 - 2006), CSW Zamek Ujazdowski Warszawa; Galeria Wozownia, Toruń; Galeria KONT, Lublin; CSW Łaźnia, Gdańsk. - SFERA - Poza Postmodernizm . (EFSWiMI) Spiż 7. Gdańsk. - PERW 3 - Klosz Art. Gdańsk. 2008 - Republika Bananowa - ekspresja lat 80-tych , Zamek w Książu, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Galeria Wozownia w Toruniu; Galeria Arsenał w Poznaniu; CSW Łaźnia w Gdańsku; Sacrum - Profanum/Elemental -. Międzynarodowy Festiwal inSPIRACJE'08, Szczecin; Kontrola Snów. Poza Postmodernizm , Spiż 7, Gdańsk; International IMPACT Art Festival, International Art Center of Kyoto, Japonia; Bez zamówienia - festiwal performance, Galeria Manhattan w Łodzi; Antypody umysłu , Galeria Manhattan w Łodzi; Polski Film Eksperymentalny , VŠMU, Bratysława, Słowacja. 2009 - Zwiadowca; projekt Poza Postmodernizm; re:re: rekonstrukcja , CSW Łaźnia w Gdańsku; oraz galeria Bielska BWA w Bielsko Białej; International IMPACT Art Festival, International Art Center of Kyoto, Japonia; Die Kunst ist Toth V , galeria Spiż 7 w Gdańsku; Siła rażenia - Art O(u)r History , galeria Spiż 7, Gdańsk. 2010 - Republika Bananowa II. Art center , Bukareszt, Rumunia; oraz w MODEM Art Center. Debreczyn, Węgry; Real story . galeria Spiż 7, Gdańsk; Nieskończoność - w czynie społecznym . galeria Spiż 7, Gdańsk; METASURVIVAL - dawne PDT, Gdańsk; Descartes , galeria 50x50, Katowice; Resistance - PGS Sopot.; 2011 - Gone to Croatian . HMKV. Dortmund. Niemcy ; Antypomnik . Jesionowa gallery in Gdańsk; Habitat - Transmisja - Czas złożony . Spiż7 gallery in Gdańsk;

Wybrane Publikacje i Bibliografia:

Punkt, od którego nie ma odwrotu , Marek Rogulski. Wydawnictwo Sz,sz,sz, Gdańsk 1991; 10 Hz . Marek Rogulski. Fundacja TNS, Gdańsk 1991. O C 14 z Markiem Rogulskim rozmawia Danuta Gotycka . Obieg 4/4. 1992. CSW Zamek Ujazdowski. Warszawa; Galeria C 14 . Metafizyka Społeczna nr. 1. 1992. Gdańsk. Pustynna Burza . BWA Katowice 1994; Podzieleni artyści . Paweł Leszkowicz. Litery nr. 1/5. 1996; Międzynarodowe Spotkania Sztuki, Katowice . BWA Katowice 1997. Ani Piekło Ani Niebo Tylko Logos . Exit nr1/ (29) 1997. Warszawa. Układ scalony sztuki polskiej . Raster nr. 7. 1998; Esse Arts . nr. 35/1998. Sylvette Babin. Montreal. Kanada. Historyczny Substrat . Tadeusz Łukowski. Żywa Galeria 1/1. 1998. Łódź. Warszawa. II Międzynarodowe Spotkania Sztuki . Marek Rogulski. BWA Katowice '98; Wobec Apokalipsy, Pocałunek śmierci . Marek Rogulski. BWA Bielsko Biała 1998. TNS , Fundacja TNS, Gdańsk 2000; Nowa Świadomość . Sebastian Wisłocki. Gazeta Wyborcza. 26.04.2000. Europartrain . Foundation of Blaindpainters. 2000. Holandia; Oblicza Śmierci . Marek Rogulski. BWA Katowice. Wydawnictwo Arka, Cieszyn 2001; Podstawy manifestu Współczesnej Kontrkultury . Marek Rogulski. Fundacja TNS, Gdańsk 2001; Poza Postmodernizm . Marek Rogulski. Nowy Paradygmat: Doświadczanie Pozaczasowego. Doświadczanie Nieskończoności . PGS Sopot 2001. Rzecz o Rogulusie . Exit. Nr 3(51) 2002 Krzysztof Jurecki. Znaczenie światopoglądu dla interpretacji i rozumienia przeobrażeń kulturowych . Marek Rogulski. Wydawnictwo pod auspicjami Ars baltica w Kaliningradzie w Rosji. 2002; Die Kunst ist Toth . Miejska Galeria sztuki w Łodzi. 2002. Poza Postmodernizm - Uchwycić Siłę . Marek Rogulski. Explorer nr. 4/2004 oraz Explorery nr 1, 2, 3, 5. fundacja TNS. XX wiek w Fotografii polskiej . Muzeum Sztuki Łódź, The Shoto Museum of Art. Japonia. 2006 . Artyści i Naukowcy na rzecz Solidarności 1980-1989. MKiDN oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku; O czym zapomniano w historii polskiego wideo (1983-2006) Krzysztof Jurecki. Art-eon.nr.5, 2007; Poszukiwanie sensu fotografii . Krzysztof Jurecki. 2008. Republika Bananowa - Ekspresja lat 80-tych . Jolanta Ciesielska. 2008. Ośrodek Kultury i Sztuki, Wrocław. 2009. Zwiadowca - Projekt Poza Postmodernizm . CSW Łaźnia, Gdańsk. Suplementy do sztuki polskiej lat 80-tych , OKIS, Wrocław, strona www.Obieg.pl(marzec2009 i maj 2010). Sztuka i Dokumentacja . nr 1 Stow. Sztuka i Dokumentacja. Łódź. 2009; Sztuka i Dokumentacja . nr 3 Stow. Sztuka i Dokumentacja. Łódź. 2010. Poza Postmodernizm . Adam Sobota. Format nr 58, Wrocław. 2011. Resistance - katalog wystawy. PGS Sopot.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dziedziny działalności artystycznej: projekty interdyscyplinarne, performance, działania intermedialne, rzeźba, obiekt, instalacja przestrzenna, malarstwo, scenariusze filmowe. Wielokrotnie wystawiał w kraju i za granicą.

2. Od 1992r autor, kurator i organizator licznych projektów w dziedzinie sztuki współczesnej (m.in. w Otwartym Atelier, w galerii Spiż 7, w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, BGSW w Słupsku.) Obecnie prowadzi Fundację TNS i Galerię Spiż 7. Wcześniej współprowadził galerię C14, Otwarte Atelier w dawnej Łaźni miejskiej, i utworzył galerię Spichrz 7/ Spiż 7.

3. Gra na trąbce, saxofonie tenorowym i kontrabasie, komponuje. Jest współzałożycielem niezależnej wytwórni nagraniowej TNS Records RXS i współtwórcą idei muzycznej ZJAZDU. Gra w zespole Rogulus X Szwelas und Gos i innych , koncertując m.in. z Peterem Kowaldem, Marcusem Reuterem, Zdzisławem Piernikiem, Yurijem Yaremczuk, Mikołajem Trzaską, Tomaszem Stańką, Jackiem Olterem, Mazzollem, Andrzejem Izdebskim, Michałem Górczyńskim, Sławkiem Jaskułke i wieloma innymi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAREK ROGULUS ROGULSKI

 

Born in 1967 in Gdansk . Intermedia artist , performer, musician, theorist of art. Creates interdisciplinary projects , photography and video.

 

Rogulski started his first independent artistic activities in public spaces in 1986.
He graduated in 1990 at the Academy of Fine Arts in Gdańsk , realizing an intermedia spatial installation and a concert at the Department of Painting . The installation called Magnetic Fields was a collage of various forms and techniques dealing with perception and energy issues . The concert of the group Earth Wurm Mindel had a performative nature .

 

In his realizations he tries to develop a new perspective of postmodern perception . Formulating the question of what a new , wider worldview could be , he draws attention to a possibility of integrating various aspects of postmodernism.

 

 

"The text , which is a grouping of works , enables to perceive and penetrate more completely into a kind of energy that a creator saturates with their works and which just by comparisons show their new quality. So often it already lies in the artistic idea itself, mobilizing the artist for action ./.../"
Marek Rogulski - Ready Mades of Duchamp - as a New Unit of Thinking
the fragment comes from the Master's thesis defended at the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Gdańsk in 1990.

 

He is the author of numerous theoretical studies in the area of philosophy and contemporary art , including: The point of no return . Short treatise on the transforming of energy, 1991 ; The Guidelines of the Manifesto of Contemporary Counterculture, 2001; Beyond Postmodernism - Seizing the Force , 2006; The Reconnoiterer - re : re: reconstruction , 2008, in which he indicates the possibility of the new worldview formation.

 

In the years 1988 to 1990 he was a co-founder of the Pampers Maxi group, which related to the ideas of postmodernism in the context of Polish reality. In 1990 he initiated the Ziemia Mindel Wurm group , in which together with Piotr Wyrzykowski he realized musical and performative actions.
In 1991 he was one of the creators and leaders of the legendary C 14 Gallery and the Association of Social Initiatives Club - the pioneer artistic organizations in free Poland . In 1992 he founded One Thousands Brightest Suns foundation /TNS/.
Then, as a representative of C 14 gallery, together with Tot Art and Wyspa he brought the Open Atelier foundation into being, in the former City Bathhouse in Gdansk . He conducted , among others, his own gallery Auto da Fe. Since 1994, he has been running Spiż 7 Gallery and the Centre for Research of Inner Space in Gdańsk .

 

He has been an independent curator of several dozens of exhibitions and musical projects , including in C 14 Gallery and the Open Atelier in Gdansk, Centre of Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw, BGSW in Słupsk , AFK Gallery in Warsaw, Centre of Contemporary Art Łaźnia in Gdansk , Bielska Gallery BWA in Bielsko Biala, Spiż 7 Gallery in Gdańsk and in cooperation with Gdańsk Municipal Gallery .

Rogulski's works are in collections of Art Museum in Łódź, MOCAK in Kraków, Zachęta Gallery in Warsaw , and the TNS Foundation.

 

He is the author of Beyond Postmodernism project, which he has been carrying out since 2000 on the basis of the TNS Foundation. Its main purpose is to " integrate progressive forms and expressions of artistic, philosophical , scientific, spiritual and social activities". Since 2010 Rogulski has been also realizing a complementary project Producers of contexts in the face of transformation , which serves to review and describe contemporary art and study the dynamics of post-conceptual trends.
The aim of the Beyond Postmodernism project is Re - interpretation of postmodernism and laying down guidelines for a new , wider world view.

 

b.

His artistic program Rogulski outlined in the 1990 publication The point of no return . Short treatise on the transforming of energy . Since then he has been carrying out the program , in which he treats art as a process of expanding consciousness .

 

/ ... / A work of art is gaining a new meaning in the context of space and time in which it is created. Each structured , organized sequence of signs is treated as a kind of message, a text. The text , in the other hand, expresses a certain content, in the language in which it was articulated . An item of art - a work of art - is itself a complex sign, and the nature of that expresses a kind of the artist's energy - intellectual , emotional or other. It is related inevitably with the place and time, cultural, intellectual environment - and therefore existential . / ... /

 

"God , as the Potency of being , may be a potential of existence in time and space and thus , be subject to the laws functioning in such a system ."
  Marek Rogulski - The point of no return ; short treatise on the transforming of energy . 1991. Sz , sz, sz ...

 

After contextual , embedded in the ideas of postmodernism activities of Pampers Maxi group he went to research on the evolution of human worldviews human worldviews in the past historical periods .
Since prehistoric times , archaic, mythical cultures, until modernism and postmodernism again .
This process was reflected in subsequent galleries and art projects launched by him. These included : C 14 Gallery , Ziemia Mindel Wurm , Auto da Fe in the Open Atelier , TNS, Spichrz 7 G allery and finally Spiż 7 Gallery. These studies lasted from 1990 to 1999 . Then he formulated the basis for the project Beyond Postmodernism , being realized on the base of the TNS Foundation, which he runs himself. The implementation of the project has been carried out since 2000 until the present.

 

/ ... / Awareness or light is not only rationality , motivations and emotions, but also a commitment to a realization of the individual, dynamic life plan of a human. / ... / Creativity is not based so much on generating an unlimited number of arbitrary associations , but rather on their critical reevaluation, on affective forgetting and possibly eliminating the m / ... /


Fragment of a book on cybernetics , titled The brain and the S elf, by Jan Trąbka. Quoted in the publication 10 Hz published by Marek Rogulski in 1991, Sz , sz, sz ...

 

In 2002 and 2008 he was awarded a six-month grant from the Ministry of Culture and National Heritage for the Beyond Postmodernism project.
Three times he received a grant from the Local Government Office, the Marshal's Office of Pomeranian Province and the City of Gdańsk . In 2010 he was nominated for the Krystian Robb - Narbutt prize.

 

Rogulski's musical activity is placed in a broad spectrum of contemporary improvised music : from the so-called . free improvisation , structural and articulation exploration, through sonorism with use of preparation of instruments up to the melodic narration.
Mark Rogulski plays the trumpet , tenor saxophone and bass ; he also composes .
In 1998 Rogulski participated in a workshop conducted by Peter Kowald, which contributed to his further development.

 

In the meantime he worked and performed , among others, with: Jerzy Mazzoll

/ Art ' rhythmic, 1998 / , Maciej Cieślak Ścianka / Days of wind /, Wojtek Mazolewski / Bassisters Orchestra - pierwszy skład , 2000 / , Mikołaj Trzaska / Afferico , 1999 / and then: Andrzej Izdebski / Brass7 , 2002 / , Jovan Czerkas and Sergiej Chlebalin / formation Lukum / Michał Górczyńskim , Michał Gos , Tomasz Szwelnik , Paweł Nowicki , Zdzisław Piernik , Yurij Yaremczuk , Marcus Reuter , Frederic Blondy . / Blondy , Czerkas , Gos , Siernik , Rogulus , Szwelas , Jaremczuk , 2009 /
Since 2000 he has regularly performed with the band Rogulus X Szwelas und Gos and also in a duet with Zdzisław Piernik , sometimes in improvisations to soundtracks by Bogusław Schaeffer and krzysztof Knittel .

 

Achievements:

1985 - 1990 Master studies at the Faculty of Painting and Graphic Art of the Academy of Fine Arts in Gdansk

1988 - co-creates Pampers Maxi group / Rogulski , Kaja , Up, Laskowski /

1990 - establishes Sz , sz, sz ... publishing company; writes and publishes The point of no return. Short treatise on the transforming of energy ; in 1991-1992 is the Vice-President and then Secretary of the Board of Association of Social Initiatives Club in Gdansk . I nitiates , and together with P. Wyrzykowski runs Ziemia Mindel Wurm formation; cooperates with Wyspa Gallery
1991 - together with A. Awsiej and J. Kabala founds and runs C 14 gallery and studio at św. Barbara 3 on the Lower Town in Gdańsk ; 1992 - establishes One Thousand Brightest Suns Foundation (TNS), has been its President , co-creates the project Open Studio s for the Municipal Bathhouse and on behalf of

C 14 Gallery co-creates the foundation Open Atelier in the former City Bathhouse at Jaskółcza 1 on the Lower Town in Gdansk . Works as the Vice President of the Open Atelier Foundation until its dissolution in 1994 ;
1993 - creates the Auto da Fe Gallery, which he runs within the Open Atelier at former City Bathhouse in Gdansk . Originates the author's music project MaGhica Machina . Formulates foundation s of such called Supra-art System.

 

System of Supra-art

 

H ermetic art

"The first manifestation of the Force is Imagination , the other - Activity that causes the movement of Substance ."

Transformative art

" According to the idea of transformative art we believe that a rotation of matter constituting material manifestations of art is an appropriate means to express this idea. / ... / In our works we see how the matter that is e.g. a component of the performance situation is inoculated in a particular art object . This is destroyed by random forces and as a material structure will eventually fade away in time. / ... / Where, in the real existence, does a work of art begin and end , whose material form may be decomposed into parts and stored in a warehouse , or destroyed ? It is contained in a formula of Skeleton Energy . "
- Excerpts from the leaflet Vibration Auto da Fe . Gdańsk . 1993

 

Sacramental art


The time will come when man will create with their mind only - fragments of the leaflet Vibration Auto da Fe . Gdańsk . 1993

 

1994 - sets up the Centre for Research of Inner Space at TNS Foundation ; together with Waldemar Szczepanik on commission of Perspektywa film studio writes the screenplay ' Argor - Locusta ', which was supposed to be a post-modern cartoon , based on the facts from Rogulus's life / the project was accepted by the Commission of experts, but did not receive funding due to the crisis in the then Ministry of Cinematography/ ; the authors realize the action " TNS presents ... " within the Art Night series on the 2 nd channel of Polish TV
1995 - establishes and maintains Spichrz 7 Gallery, as a continuation of C 14 and Auto da Fe Galleries in Gdansk at 10/11 Chmielna , the granary no.7

1996 - transfers Spichrz 7 Gallery , as one of the first in Poland , to the Internet , the Net Com Palace of Culture, Warsaw .
since 1997 - runs, in the centre of Gdansk , the author gallery - studio Spiż 7 - a continuation of the C 14 , Auto da Fe and Spichrz 7 Galleries
from 1998 - together with T. Szwelnik starts and co- conducts a music band Rogulus X Szwelas Project; with T. Szwelnik sets up and leads TNS Records RXS company. Rogulus X Szwelas und Gos team has existed since 2000;
since 1999 - the author of the idea and the project Beyond Postmodernism , which he realizes on the basis of the One Thousand Brightest Suns Foundation ; the originator and is co- editor of Explorer - an artistic and critical periodical / published by the TNS Foundation until 2006 / ;

since 2000 - has published a number of texts on the theory of art , including: The Guidelines of the Manifesto of Contemporary Counterculture , Beyond Postmodernism . In search of a wider perspective.

2005 - the artistic director of Contemporary European Improvised Music Festival, which takes place in the cultural center of St. Jan in Gdańsk ;

2006 - 2010 - develops the project Beyond Postmodernism , realizing exhibition projects in Spiż 7 Gallery as well as in art institutions throughout Poland ; the author of a term ' Supramolecular music' - ' supermolecular music ', for co-created trend of free improvisation ;

2011 - the author of a term 'New Totalism ' to describe the search beyond the terms of the artistic culture of postmodernism.