P R Z E O B R A Z I Ć

S Y S T E M      P E R C E P C J I

Autor: Marek Rogulski

Walka o przeobrażenie mitycznych systemów śwatopoglądowych, walka o przeobrażenie i dostosowanie systemów władzy do standardów odzwierciedlających światocentryczny punkt widzenia, to bardzo ważne sprawy. Ważne jest też respektowanie praw obywatelskich i tworzenie platform dla wolnej, postmodernistycznej wymiany kulturowej. Ale najważniejsze jest DOKONANIE PRZEOBRAŻENIA W SAMYM SYSTEMIE NASZEJ LUDZKIEJ PERCEPCJI.
To przeobrażenie jest właśnie wyjściem Poza Postmodernizm.
To przeobrażenie i ta wieloetapowa transformacja nie dokonują się ani w przestrzeni społecznej, ani kulturowej ale przede wszystkim w wewnętrznej przestrzeni istoty ludzkiej. Dzięki poszerzeniu zakresu percepcji możliwe staje się uzyskanie nowej perspektywy dla zrozumienia kim jesteśmy.


Jak mówi J. Matus świat taki jakim go znamy jest zaledwie jego opisem. To, że postrzegamy, jest faktem bezspornym, to jednak Co postrzegamy nie jest już faktem tego samego rodzaju. Jest rezultatem interpretacji jakiej dokonują nasze umysły.
W gonitwie spraw, związków kulturowych i społecznych, zapominamy, że umysł ten jest zaledwie naszą adaptacją rozwojową dla przetrwania w drapieżniczym systemie życia ziemskiego. Ogarniamy tylko ten fragment rzeczywistości, dla którego w trybie ewolucji wykształciliśmy odpowiednie kategorie postrzegania, bo służyły one naszemu przetrwaniu. Wraz z przebiegiem historii kategorie te uległy kulturowemu wzmocnieniu. Cezurą dla powstania kategorii poznawczych i wyłonienia się takiej a nie innej percepcji był ich walor Użyteczności dla przetrwania.

Nasza kultura jest więc przede wszystkim odzwierciedleniem naszych ograniczeń i uwarunkowań ewolucyjnych.
Dlatego przeobrażenie naszego SYSTEMU PERCEPCJI jest tak ważne. To przeobrażenie pociągnie za sobą przobrażenia naszego światopoglądu a w dalszej kolejności przeobrażenia kulturowe i społeczne.
Możemy spędzić nasze życie na urządzaniu się w tej tymczasowej rzeczywistości i na potwierdzaniu naszego ograniczenia ale możemy też podjąć wyzwanie przeobrażenia się. Możemy osiągnąć Nieskończoność i mieć tego świadomość, nie pogrążając się w irracjonalnym chaosie. Nasz rozwój prowadzi bowiem do przekroczenia mentalnego ego i włączenia go w Trans racjonalną Nadświadomość.

Jeszcze raz przywołując J. Matusa: Wewnętrzna cisza skutkuje i jej efektem jest to coś, co można określić jako ZATRZYMANIE SWIATA;

Rogulus. Rzeźba na wystawie MAN - na ludzką miarę w Spiż 7. 2003

jest to chwila, gdy wszystko dookoła przestaje być tym, czym zawsze dla nas byłc. Jest to chwila, kiedy człowiek niewolnik przeobraża się w istotę wolną, zdolną dokonywać w sferze postrzegania rzeczy, które urągają naszej liniowej wyobraźni.

Wewnętrzna cisza to chwila gdy proces percepcyjny przestaje być siłą, która rządząc się kulturowym nawykiem, rutynowym powtarzaniem, decyduje o naturze tego świata.

Praktyczne elementy wiedzy, którymi zajmuje i interesuje się nauka, technika, i cała współczesna kultura przyczyniają się do konstruowania coraz to bardziej skomplikowanych machin. Nie są to kwestie praktyczne, które zmieniałyby bieg życia jednostki od środka. Nie zostały pomyślane tak, by osobistym doświadczeniem jednostki mogło stać się urzeczywistnienie bezmiaru wszechświata. Oszałamiające machiny, już istniejące i takie, które dopiero powstają, należą do dziedziny kultury; człowiek, nawet sam jej twórca, może z niej korzystać jedynie za pośrednictwem wyobrażenia. Jedyna gratyfikacja dla współczesnego twórcy to pieniądze.

Niezbędne jest więc rozpoczęcie praktyki, która pozwoli poszerzyć nasz obraz świata. Wówczas zaczniemy doświadczać więcej niż może pomieścić nasze ograniczone percepcyjnie podmiotowe ego. Wyjście Poza Postmodernizm to OFIAROWANIE KULTURY dla szerszej świadomości. Ofiarowanie Kultury i nas samych dla świadomości bycia jednym z Nieskończonością. To DOŚWIADCZANIE NIESKOŃCZONOŚCI i bezpośrednie postrzeganie energii, nie w jej kulturowych odzwierciedleniach, czynionych na nasze własne, antropocentryczne podobieństwo, ale w percepcji Trans - personalnego i Trans – mentalnego świata.

Marek Rogulus Rogulski. Fundacja TNS 2003