POZA POSTMODERNIZM

Autor projektu: Marek Rogulski

Projekt jest realizowany od roku 2000 przez fundację TNS. Wystawy, które są realizowane w ramach projektu, prezentowane były między innymi w Ośrodku Badań Przestrzeni Wewnętrznej, galerii Spiż 7 w Gdańsku, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Bałtyckiej Galerii Sztuki w Słupsku, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Austriackim Forum Kultury, galerii Manhattan w Łodzi, Muzeum Sztuki w Łodzi, CSW Łaźnia w Gdańsku, Galerii Bielskiej BWA, galerii van Gdansk w Eindhoven i w innych miejscach prezentacji sztuki współczesnej. Do udziału w wystawach autor projektu zaprasza wybranych artystów.

 

Powyżej: Marek Rogulus Rogulski . Dedykowane Postmodernie. Nie jestem z tego świata. Będę jadł Twoje ciało. Będę jadł Twój Umysł. Po prawej: Dedykowane Postmodernie: Nie ma nic. Jest tylko Jest. Jaśniej niż Tysiąc Najjaśniejszych Słońc. (obiekt bomba). 2000

poniżej fragment tekstu do wystawy sztuki wspólczesnej pt: Poza Ciało - Poza Umysł w galerii Spiż 7 w roku 2000.

/.../ Wyznawca światopoglądu postmodernistycznego nie wieży już ślepo w konwencjonalne role i zasady spoleczne. "Egzystencjaliści wspaniale zanalizowali to autentyczne self, a co najważniejsze, zanalizowali powszechne kłamstwa i falszywe przekonania tlumiące tę autentyczność. Tworzymy symbole nieśmiertelności, by ukryć prawdę o swej śmiertelności i skończoności - daremne próby pokonania czasu i osiągnięcia wiecznego życia w jakimś mitycznym niebie, jakimś praktycznym projekcie, wielkim dziele sztuki, które jest projekcją naszej nieudolności do stawienia czoła śmierci." ( Ken Wilber)

/.../ Ponieważ jednak egzystencjaliści nie znają żadnej wyższej sfery świadomosci od wlasnego zdystansowanego do samego siebie umyslu to: "utknęli w tym egzystencjalnym światopoglądzie, który nie pozwala im spojrzeć poza włlasny horyzont." I dalej: "Mistyczne, kontemplacyjne i jogiczne tradycje zaczynają się tam, gdzie kończy się umysł. Zawierają one znajomość z obserwującym Self, gdy zaczyna ono przekraczać umysl i staje się transmentalne, transracjonalne i transpersonalne."

Marek Rogulski. 2000.

Powyżej: Marek Zygmunt: Element I. Film video/ DVD prezentowany na wystawie w galerii Spiż 7. Poniżej realizacja Marka Rogulusa Rogulskiego w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie pt: Poza Postmodernizm

poniżej fragment tekstu do wystawy sztuki wspólczesnej pt: +- Centaur w galerii Spiż 7 w roku 2000.

/.../ sama natura percepcji na poziomie fizjologicznym i mentalnym zasadza się na dokonywaniu procesu oddzielania i zróznicowania. Taka jest po prostu wlaściwość owych poziomów. Rzecz w tym aby poziomy te i odpowiadajace im struktury poznania: cialo i umysł, uczynić skutecznymi narzędziami w dotarciu i rozpoznaniu poziomu świadomości na którym zróżnicowanie owo zostaje przekroczone (ponieważ jest trans - fizjologiczne i trans - mentalne, czyli  jest ponad wlaściwymi tym sferom ograniczeniami). Zarazem nie chodzi o likwidację owego zróżnicowania na właściwych mu poziomach doświadczenia (zmysłowego i mentalnego) ale o ich akceptację i transcendencję w percepcji,  którą daje osiągnięcie poziomu nad - świadomości. (zniesienie bariery pomiędzy podświadomością i nieświadomością zbiorową a świadomościa konkretnego ego, przy zachowaniu wlaściwości i zdolności ciala i umyslu, którymi dysponuje Self - Wyższa Jaźń zanurzona w manifestację w konkretnym życiu.

Marek Rogulski 2000. Fundacja TNS

Poniżej po lewej: Marek Rogulus Rogulus w akcji promującej Podstawy Manifestu Współczesnej Kontrkultury. W środku praca Iwony Ostoi Ostaszewskiej pt: Rzeczywistość będącą zarazem zaproszeniem na wystawę projektu Poza Postmodernizm w CSW Zamek Ujazdowski w W-wie w roku 2001. Po prawej performance Rogulusa pt: Flesch-Flasch

poniżej fragmenty z Podstaw Manifestu Współczesnej Kontrkultury - tekstu opublikowanego przez Marka Rogulskiego w roku 2001.

/.../ Postmodernistyczny artysta, świadomie bądź nie, w gruncie rzeczy tkwi w tej samej strukturze świadomości, z której aspektami walczy. To struktura oparta na modernistycznej tożsamości racjonalno-empirycznego ego, oparta na tożsamosci persony i z tej pozycji definiowana. To struktura oparta na mentalno – jaźniowych procesach wewnatrzkulturowej zamiany. To, wreszcie, struktura oparta na postmodernistycznej względności wszelkich prawd i racji jakie powstają w tej interpersonalnej wymianie odizolowanych ego. Struktura ta bazuje na konflikcie pomiedzy Naturą a Kulturą, pomiędzy Cialem a Umyslem, pomiędzy Umyslami w łonie samej Kultury i pomiedzy różnymi Kulturami./.../ I choć postmodernizm widzi i obserwuje obecną w nim różnorodność systemów światopoglądowych (i związane z tym sprzeczności), to sam za pomocą swojej struktury nie jest w stanie zintegrować tych różnych aspektów Umyslu i Kultury. W rezultacie postmodernizm grzęźnie sam w sobie z braku kategorii poznawczych, które pozwolilyby rozwiązać jego sprzeczności. ./.../

/.../ Inaczej mówiac, wszystkie stopnie świadomości (zarówno prepersonalne, personalne jak i transpersonalne) są równie ważne i pelne wartości jako elementy procesu rozwoju świadomości, jednak mają różną wartość pod względem urzeczywistnienia pelnego spektrum świadomości (samoświadomości) i rozpoznania jej Głębi. Na poziomie personalnym ta wartość jest większa niż na poziomie prepersonalnym gdzie trudno mówić jeszcze w ogóle o samoświadomości. Świadomość związana z poziomem persony pod względem głębi i samoświadomości ustępuje z kolei transpersonalnej Nadświadomości. Świadomość spelnia się bowiem jako proces, który może pójść dalej poza dotychczasowe najwyższe stadium świadomości jakim jest racjonalne ego wprzęgniete w wymianę kulturową. Aby pójść dalej trzeba jednak przewartościować sam ten paradygmat postmodernistycznej struktury świadomości. Otóż istnieją inne, szersze, bo transpersonalne stopnie świadomosci, których doświadczenie umożliwia przeinterpretowanie i przewartościowanie kategorii poznawczych na których oparta jest modernistyczna i postmodernistyczna struktura świadomości. Doświadczenie to umożliwia przewartościowanie i przekroczenie procesów mentalnych na których zasadza się tożsamosść współczesnego ego.

Tak jak modernizm uświadomil sobie, ze świat nie jest dany z góry (jak to przedstawialy agrarne systemy mityczne) i że umysł jest „tym, który się rozwinąl” w czasie i ewolucji, tak też postmodernistyczny egzystencjalista musi wreszcie sobie uświadomić, że istnieje poziom percepcji transpersonalnej, którego postrzeganie i percepcję można i trzeba rozwinąć (w skali tak osobniczej jak i cywilizacyjnej) - tak jak wcześniej rozwijał się umysl. Ustruktualizowane ego jest tym etapem, w którym najlepiej będzie rozpocząć tą niełatwą pracę. /.../

 

Powyżej po lewej: Michał Górczyński w performanance pt: Poszerzanie multimedialności performera w galerii Spiż 7. Po prawej: Rydwan Nadświadomości. Intermedialna praca Marka Rogulskiego. Poniżej wydruk komputerowy autorstwa :Andrzeja Awsieja, pt: Matrix prezentowany w Spiżu 7.

Poniżej od lewej: Tomasz Bielak - praca bez tytułu. Wojciech Zamiara w performance w galerii Spiż 7, Grupa LOW- RES, w składzie: Artur Gogołkiewicz, MarekJabłoński, Jolanta Maltańska, Małgorzata Dobke, prezentująca w galerii Spiż 7 intermedialne stanowisko pt: Test - Dent.

Poniżej część trzecia realizacji video/DVD autorstwa Marka Zygmunta, pt: Element 3, prezentowana w galerii Spiż 7 i Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie w roku 2001.

 

Powyżej: Marek Rogulus Rogulski: performance pt : Najwyższa Tożsamość w galerii Spiż 7 i realizacja pt: Coctajl Nadświadomości - nie ja, pezentowana w CSW Zamek Ujazdowski.

poniżej fragmenty z tekstu pt: Znaczenie światopoglądu dla interpretacji i rozumienia przeobrażeń kulturowych napisanego i prezentowanego przez Marka Rogulusa Rogulskiego w roku 2001 na konferencji artystyczno-krytycznej pod auspicjami Ars Baltica w Kaliningradzie w Rosji.

Realizacja projektu „Poza Postmodernizm” to nie tylko poszukiwanie elementu samotranscendencji w dzialaniach artystów. To także przeobrażenia o charakterze spolecznym i edukacyjnym. Projekt jest rezultatem ponad dziesięcioletniej pracy w obszarze tych zagadnień. W 1992 roku powołalem do życia Fundację Tysiąc Najjaśniejszych Slońc, której celami statutowymi oprócz wspierania sztuki jest: „integracja progresywnych form i przejawów dzialalności artystycznej, filozoficznej, naukowej, duchowej i spolecznej”. Fundacja jest niezależną pozarządową organizacją, która organizuje miejsca wystawowe, pracownie artystyczne, Ośrodek Badań Przestrzeni Wewnętrznej / obpw / oczywiście także wystawy, pokazy i koncerty. Realizując swoje cele fundacja wspólpracuje niekiedy z oficjalnymi instytucjami. /.../

Poniżej od lewej; Marek Rogulus Rogulski: Dedykowane Postmodernie: Ani Przedmiot - ani Podmiot. (obiekt bomba). W środku film Marka Zygmunta, pt: Spacer. Po prawej realizacja Marka Targońskiego - bez tytułu -.prezentowana w galerii Spiż 7 i Bałtyckiej galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku..

Poniżej; Marek Rogulus Rogulski: Punkt do medytacji, w sali ceglanej CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie.

 

Poniżej po lewej performance Jakuba Bielawskiego na wystawie To, co nie jest Tym w roku 2002 w galerii Spiż 7. Po prawej fotografia Marka Rogulskiego, pt: Sosny.

Poniżej praca Andrzeja Awsieja - bez tytułu, wydruk komputerowy, prezentowany w galerii Spiż 7 w roku 2002.

 

Powyżej kadry z filmu video/DVD, Marka Zygmunta pt: Medytacje. Poniżej kadr z filmu Radosława Dunaszewskiego pt: Mumonkan w technice video/DVD/, po prawej: fragment instalacji Marka Rogulskiego pt: Homunculus

Poniżej realizacja Iwony Ostoi - Ostaszewskiej - intermedialny wygaszacz monitora: Rzeczywistość, zainstalowany w komputerze na wystawie w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

Poniżej: Projekcja filmu Julity Wójcik , pt: Ogród, prezentowana w galerii Spiż 7

Poniżej: Realizacje Marka Rogulskiego, pt: Centaur i Kosmocentrus, prezentowane w galerii Spiż 7.

Poniżej: Instalacje Andrzeja Miastkowskiego i Wspólnoty Leeeeżeć, pt: Ten, który przybył, prezentowane w galerii Spiż 7.

poniżej fragmenty z tekstu pt: Znaczenie światopoglądu dla rozumienia i interpretacji przeobrażeń kulturowych napisanego i opublikowanego przez Marka Rogulusa Rogulskiego w roku 2001.

Kolejna po postmodernizmie struktura światopoglądowa zasadzi się na praktyce przekroczenia mentalnego ego. Działalność artystyczna może być odwierciedleniem procesów transcendencji ego. Transcendencja, to proces jaki zachodzi w wewnętrznej przestrzeni ludzkiej psyche gdy skrzyżuje się ona w jednoczącym doświadczeniu z transcendentną, pozaczasową naturą Ducha. /.../

I nie jest to tylko pobożne życzenie idealisty. To wlaśnie globalizacja pozwolila nam dostrzec, ze niezależnie od kręgu kulturowego, w każdym z nich pojawiaja się jednostki-pionierzy tego szerszego światopoglądu. Światopoglądu, który trzeba urzeczywistnić dzięki praktyce ./.../ Nie chodzi tu o cofnięcie się przed ego – do mitu, ale o przekroczenie ego w praktyce wolnej od kulturowych determinantów. Wyjście poza czas, uwolnienie się i przekroczenie ego, jest istotnym etapem doświadczenia jakim jest tworzenie dziela artystycznego. Dla potwierdzenia tego faktu nie wystarczy zebrać empiryczne dane. Jak uczy postmodernizm: znaczenie moze być jedynie zinterpretowane! A wspólczesne dziedziny wiedzy dotyczacej interpretacji, m.in psychologia transpersonalna umożliwiają nam właśnie taką szerszą interpretację - bez obaw o posądzenie o latwy idealizm lub o cofnięcie się na etap irracjonalnych przesądów. Niestety, w ogromnej większości, tak wspólcześni artysci, jak też krytycy i kuratorzy, uwiedzieni retoryką modernizmu a później postmodernizmu, wciąż są zamknięci na interpretację szerszą od tej aktualnie przyjętej.

Warunkiem podstawowym dla takiej szerszej interpretacji jest oczywiście osobiste doświadczenie takiego przekroczenia. Ale to wiedza i samoswiadomość dają podstawy do wlaściwego umiejscowienia swego doświadczenia na calosciowej mapie rozwoju świadomości.

Twierdzę, że jest to mozliwe dzięki praktyce polegającej na wyciszeniu procesów mentalnych, gdyż tylko wtedy objawić się nam może subtelna intuicja wynikająca z duchowej natury tak czlowieka jak i calego kosmosu. Elementem tej praktyki moze być działalność artystyczna. Towarzyszy temu rozpoznanie faktu, że w istocie wypelniająca świat kreatywność to pęd Kosmosu do samotranscendencji. Duch = Kreatywność.

/.../Obecny światopogląd opiera się na mentalnym ego wprzęgniętym w kulturową wymianę. Nie przekreślając tych osiągnięć, zachowując z nich to co najlepsze musimy pójść dalej. Poza Umysl i poza samoświadomość Ego . /.../

patrz także: Akcje na morenach polodowcowych

Poniżej: fotografia Marka Rogulusa Rogulskiego pt: Siła Łączenia i kadr z filmu z akcji Andrzeja Miastkowskiego i Wspólnoty Leeeeżeć zrealizowanej w galerii Spiż 7 w roku 2005.

Poniżej kadry z performance Marka Rogulskiego pt : Ruchy ciała energetycznego

 

Poniżej akcja Andrzeja Miastkowskiego i WL

 

Poniżej instalacja Rogulusa pt: Dwujnik - ciało świetliste w galerii Spiż 7, w środku fotografia Bez tytułu.

Poniżej realizacja Marka Rogulskiego w Austriackim Forum Kultury pt: Poza Postmodernizm - punkt odniesienia. Filmy i projekcja video/DVD, instalacja, fotografie.

 

Jaki może być nowy < szerszy > światopogląd ?

 

Powyżej kadr z filmu Lśnienie Marka Rogulskiego i jego realizacja w Austriackim Forum Kultury Poza postmodernizm - punkt odniesienia, jeszcze niżej kadry z filmu Łączenie emancji

 

poniżej fragment opracowania pt: Poza Postmodernizm - w poszukiwaniu szerszej perspektywy przygotowanego przez Marka Roguluskiego na panel dyskusyjny w roku 2006 w Austriackim Forum Kultury .

/.../ Tym, co determinuje swiatopogląd postmodernistyczny jest sam mechanizm poznawczy, z jakiego wyrasta i na którym się zasadza.

Swiatopogląd postmodernistyczny zasadza się na zdolności rozwijania dyskursywnego myślenia. Teoretycznie uznaje pluralizm różnych postaw i interpretacji. W praktyce jednak, na zasadzie sprzężenia zwrotnego preferuje tylko te, które wspierają jego funkcjonowanie wedlug wcześniej przyjętych założen. Dla rozwijania praktyki badania dynamicznie zmieniających się kontekstów niezbędne jest rozwijanie procesów mentalnego przetwarzania danych. Jak powiedzieliśmy wcześniej: postmodernista „myśli o myśleniu, osądza znaczenia i role”. Ognisko uwagi postmodernisty, niejako z definicji, skupione jest wokól principiów DYSKURSYWNEGO umyslu. To skutecznie wiąże świadomość podmiotu uwięzionego w takim opisie świata i nie zezwala na jakiekolwiek faktyczne przeobrażenie obrazu tego świata.”

Wyjście Poza Postmodernizm musi, zatem oznaczać przekroczenie takich założeń poznawczych i otwarcie się na interpretacje SPOZA tego mechanizmu.

Praktykę badania kontekstów (będącą rezultatem dysponowania potencjalem umysłowym) należaloby zatem rozszerzyć o praktykę, która dopuszcza i warunkuje powstanie doświadczen poza - umyslowych. W tym kontekście – trans umyslowych (trans-mentalnych albo trans-jaźniowych)

Przykladem takiej praktyki są różne rodzaje działańia o charakterze medytacyjnym, możliwe do zrealizowania dzięki wyciszeniu i "zawieszeniu"mentalnych procesów. /.../

Poniżej kadry z filmów Marka Rogulskiego pt: Krrr oraz performance Łączenie w galerii Manhattan w Łodzi i cykl fotografii z cyklu łączenie

Poniżej kadr z filmu Andrzeja Dudka Durera pt: Border, z filmu Adama Chylińskiego pt: 360 stopni - droga do domu. z filmu Marka Rogulskiego pt: Drżenie

Powyżej kadr z filmu Andrzeja Dudka Durera pt: Border

Poniżej realizacja Marka Rogulskiego pt: Punkt połączenia oraz instalacja interaktywna pt: Scalanie

Poniżej peformance Marka Rogulskiego pt: Łączenie

Poniżej realizacja Marka Rogulskiego pt: Zakaz fotografowania oraz kadry z fimu Andrzeja Dudka Durera pt: Invisible Time oraz Meta Trip

Poniżej kadr z dokumentu butoh Anny Brałkowskiej i Caroline Lundblad z zepsołem RXSUGos oraz obiekt i fotografia z instalacji Carmen Feliu, pt: Jednak nie tylko ona pomaga

U góry instalacja filmu wideo Wiktora Skok pt: M.V.D.E.D. Poniżej fotografia Rogulusa z cyklu , pt: Więcej oraz fragment interaktywnej instalacji Przesunięcie - Łączenie

Powyżej performance Marka Rogulskiego, pt: Wachlowanie Świadomości oraz kadr i rzeźba z instalacji Rzeźba jako performer

DALEJ >>>

Opracowanie strony: > Sz,sz,sz... Autorzy zdjęć na tej stronie: Jarosław Bartołowicz, Marek Rogulski, Andrzej Dudek Durer, Andrzej Grzelak, Andrzej Miastkowski, Marek Zygmunt, Andrzej Awsiej, Łukasz Gawroński oraz archiwum TNS.