Akcje na morenie polodowcowej

wykorzystywanej od roku 1983 jako miejsce działań Marka Rogulskiego

patrz także: Szkic do studium o transformacji

 

 

Okresy geologiczne i kolejność rozwoju form organiczcnych z publikacji przyrodniozej v

Rogulus na wzgórzach morenowych wokół 3miasta - miejscu wielu działań od roku 1983.

Mapa środkowej Europy z oznaczeniem pradolin polodowcowych i linii moren czołowych

- z publikacji Edwarda Loth. Człowiek Przeszłości.

Czaszka neandertalska z Chapelle aux Saint we Francji.

/.../ Kiedy inni nas ograniczają, kiedy gnębi nas jakaś myśl lub wewnętrzny dialog, wówczas zdajemy sobie sprawę, że mamy duszę i że jest ona po to by być wolna; Należy ona do rodziny prawdy, a nie kultury czy historii./.../

Arnold Mindell - "o pracy ze śniącym ciałem"

Wydawnictwo 10 Hz, Marka Rogulskiego z roku 1991. oraz obraz "Dzień Psa" z roku 1988.

/.../ Umysł bierze świat wcale nie tak jak mu podaje natura. Świadomość egzystencjalna manifestuje się na zewnątrz, w odróznieniu od kontrowersyjnej względem niej świadomości esencyjnej, w której przeżywana bywa w sposób intymny - istota rzeczy.

realizacje Marka Rogulskiego z roku 1987. instalacja pt: "trąbka" oraz "Mózg - kamień". /biała farba na pniach oraz na kamieniu

Wielokrotnie umysł po to, aby móc sobie poradzić z rezczami możliwymi, musi je wyłuskiwać z otchłani rzeczy niemożliwych. Do własności umysłu nalezy tworzenie rzeczy niemożliwych i mitów. Także odkrycia nowej rzeczywistości wiele zawdzięczają owej zdolności umysłu do tworzenia nieograniczonej fikcji. Umysł posiada niepohamowane zdolności do generowania rzeczy niemożliwych. Owa intelektosfera zawiera splot rzeczy możliwych i niemożliwych, mitów i rzeczywistości, fantazji i oczywistości.

kadry z filmu Marka Roguslkiego pt: 10 hz, z roku 1991. (zdjęcia kręcone na m.in. na morenach polodowcowych).

patrz także >>> kadry z filmu pt: chwila osobliwości.

Świadomość czyli światło to nie tylko racjonalność, motywacje i emocje ale także zaangażowanie w realizacje indywidualnego, dynamicznego planu życiowego jednostki ludzkiej.

kadr z filmu Marka Roguslkiego z roku 1992. (zdjęcia na morenach polodowcowych)

Twórczość opiera się nie tyle na generowaniu nieograniczonej liczby dowolnych skojarzeń, ile raczej na ich krytycznym przewartościowywaniu, na afektywnym ich zapominaniu i ewentualnie na eliminowaniu.

O wartości twórczej stanowi nie tylko to, co zostało powiedziane i zrealizowane, ale także i to, co równocześnie było przeżywane, czyli ogrom esencyjnych możliwości, które nie osiagnęły egzystencjalnego poziomu i nie stały się aktualnością. /.../

Cytowany w publikacji 10 Hz, fragment książki o Cybernetyce autorstwa Jana Trąbki - "Mózg a jego Jaźń"

Powyżej: strona z publikacji 10 Hz, oraz przedruk z pisma "Nature" z rysunkiem czaszek człowieka współczesnego, archaicznego i neandertalskiego.

Powyżej: obiekt pt: Jaskinia - komórka; z roku 1989.

inne linki:

Punkt od którego nie ma odwrotu

pampers maxi

Ziemia Mindel Wurm

galeria C 14

Tysiąc Najjaśniejszych Słońc

Osrodek Badan Przestrzeni Wewnetrznej

projekt Poza Postmodernizm

fundacja TNS