[aktualności]
[koncerty]

TNS Records RXS

Niezależna, niekomercyjna wytwórnia nagraniowa TNS Records RXS została stworzona w 1998r. przez Marka Rogulusa Rogulskiego i Tomasza Szwelasa Szwelnikawraz z

Rogulus X Szwelas Project.

Wytwórnia TNS Records RXS działa przy Fundacji Tysiąc Najjaśniejszych Słońc w Gdańsku. Jest organizacją non-profit. Wytwórnia współpracuje m.inn, ze Szwelas Eksperimental Studio, Studio Spiż 7, Rogulus X Szwelas Production, Iziphonics, Zygmunt Music Concept, Kariaryda Records, Wydawnictwem Sz,sz,sz... Celem wytwórni jest promocja współczesnej muzyki improwizowanej.

Dotyczy to także innych nurtów muzycznych w których najważniejszymi elementami są improwizacja i sonorystyka z wykorzystaniem preparacji instrumentów.


TNS records RXS jest współorganizatorem corocznego festiwalu Muzyki Improwizowanej Zjazd oraz Europejskiego festiwalu Współczesnej Muzyki Improwizowanej w Gdańsku.
Podstawowym nośnikiem są płyty CD-R. Wydawnictwa mają charakter promujący.

TNS Records RXS, Rogulus X Szwelas production. Gdańsk 2003.

festiwale

zespoły