Europejski Festiwal Muzyki Improwizowanej i Sztuki Współczesnej 2007.

Koncepcja współpracy z uczelniami oraz koordynacja: Przemysław Paszkowski. Współpraca: Marek Rogulski.

 

 

Improwizacja - jako forma intuicyjnego działania, spontaniczny akt ekspresji twórczej - należy do najbardziej rozpoznawalnych elementów języka sztuki współczesnej. Występuje od literatury po muzykę, sztuki wizualne, performance i happening. Równolegle może być instrumentem krytyki estetycznej, politycznej i społecznej. W ostatnich latach improwizacja z powodzeniem odnajduje zastosowanie w procesie edukacji kulturalnej. Jej wykorzystanie sprzyja rozwojowi wyobraźni i twórczego myślenia, uczy empatii oraz akceptacji i tolerancji wobec różnych rodzajów artystycznej odmienności.

Celem projektu jest przedstawienie improwizacji jako metody umożliwiającej stworzenie teoretycznego i artystycznego dialogu pomiędzy przedstawicielami odmiennych dziedzin aktywności twórczej.

Projekt zostanie zrealizowany przez Fundację TNS przy współudziale trzech gdańskich uczelni wyższych: Politechniki Gdańskiej, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki i Akademii Sztuk Pięknych. Wezmą w nim udział specjaliści i adepci z zakresu elektroniki, inżynierii obrazu i dźwięku, systemów multimedialnych, architektury, teorii i praktyki szeroko pojętej muzyki improwizowanej, sztuk wizualnych.

W ramach projektu odbędą się międzyuczelniane i międzywydziałowe seminaria i warsztaty interdyscyplinarne, wystawy i realizacje interaktywne w przestrzeni publicznej, koncerty, wykłady i projekcje.

fundacja TNS

 

Wystawa sztuki współczesnej pt: Sfera w Spiż 7 w archiwum galerii - EFSWiMI rok 2007

tekst Dawida Bieleckiego o wystawie i festiwalu pt: Sfery znaczeń

Warsztaty artystyczne Pracowni Intermedialnej Akademii Sztuk Pięknych - luty/ czerwiec 2007

Warsztaty Improwizacji na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku - marzec/maj 2007