projekt Producenci kontekstów w obliczu przemian

'Producenci kontekstów w obliczu przemian', to projekt realizowany od roku 2010 przez fundację TNS. Tytuł projektu nawiązuje bezpośrednio do książki Leszka Brogowskiego, teoretyka i wykładowcy sztuki, zatytułowanej: 'Sztuka w obliczu przemian' (wyd. 1990) analizującej przeobrażenia w rozumieniu i postrzeganiu sztuki na przestrzeni wieków. W dobie postmodernizmu kluczowa stała się umiejętność stwarzania odpowiedniego kontekstu i ramy interpretacyjnej dla podejmowanych działań. Strategie artystyczne są m.in. grą z rzeczywistością społeczną oraz z uwarunkowaniami kulturowymi i ekonomicznymi a sami artyści stają się niejako producentami kontekstów starającymi się szybko update-ować swoje poszukiwania. Punktem wyjścia w konstruowaniu projektu był namysł nad fenomenem konceptualizmu i jego dalekosiężnym wpływem na charakter szeregu współczesnych praktyk artystycznych. Wiele z nich sięga swymi korzeniami do dokonań awangardy XX wieku. Celem wystawy jest ukazanie współczesnej działalności artystycznej jako swoistego, pełnego wzajemnych odniesień, 'mentalnego survivalu', który prowadzony jest w sieci związków, uwarunkowań i kontekstów.

wystawy:

2010. Nieskończoność - w czynie społecznym. Galeria Spiż 7

2010. Metasztuka, Metahistoria, METASURVIVAL. Galeria Spiż 7 i dawne PDT >>>>> patrz tekst pt: Metasurvival

2011. Habitat Transmisja Czas Złożony. galeria Spiż 7. >>>> patrz tekst HABITAT

2012. Von hieeer aus ? >>>> patrz tekst Von hieeer aus?

 

2013. ART READY >>>> patrz tekst Art Ready