OTWARTE ATELIER

Październik 1992 - następuje przejęcie budynku Dawnej Łaźni Miejskiej na ul. Jaskółczej 1 na Dolnym Mieście w Gdańsku i organizacja wystawy "Gdańskie Dni Niezależnych". Otwarte Atelier zostało wspólnie utworzone przez galerię C 14, fundację Tot - Art i galerię Wyspa.

Zarząd fundacji Otwarte Atelier stanowili: A. Awsiej (C 14 i Tot ART) - Wiceprezes, G. Klaman (Wyspa) - Prezes, M. Rogulski (C 14 i fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc) - Wiceprezes.

 

- budynek Dawnej Łaźni - w okresie 1992 -1994 Otwarte Atelier a od 1998 Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"

poniżej przedstawiamy wybrane realizacje artystów w oparciu o archiwum fundacji TNS

Zespól galerii C14~~~ jako część struktury Otwartych Pracowni /razem z Wyspą i Tot Art-em/ organizuje ekspozycję prac w Dawnej Laźzni podczas Gdańskich Dni Niezależnych 23-26.10.1992 /pokazy odbywaja się wtedy także w galerii Sfinks, galerii Malarz Kobiet Project oraz w PGS Sopot/.

<http://free.ngo.pl/magsztuk/ms1.htm>

Powyżej: fragment pracy Andrzeja Awsieja. Po prawej: "Ogród rozkoszy ziemskich" Grzegorza Klamana

 

Powyżej: "dzwon 100 GeV" Marka Rogulskiego

 

Powyżej: fragment pracy Tadeusza Sycz, instalacja Agnieszki Wołodźko, realizacja Jarosława Bartołowicza

Powyżej: performance Piotra Wyrzykowskiego, wystawa: Miasto, Sztuka, Maszyna

 

Powyżej: akcja grupy Venom Underground i praca Jacka Niegody

 

Powyżej: realizacja Noama Bratslawskiego z Niemiec, pt: Ten, który stworzył światy

Powyżej: realizacja Grzegorza Klamana pt Emblematy, praca Marka Targońskiego pt: +K oraz Emblematy II, Grzegorza Klamana

 

W roku 1993 Marek Rogulski organizuje dzialalność galerii Auto da fe w budynku Dawnej Laźni - galerii finansowanej wyłącznie przez Fundację TNS i działającej w oparciu o własny program. Galeria działa do momentu wygaśnięcia a nieprzedłużenia przez władze miasta umowy użyczenia Łaźni dla fundacji Otwarte Atelier w Dawnej Łaźni. Projekt "Otwarte Atelier " byl realizowany przez niespelna dwa lata. Miasto za namową galerii "Wyspa" przeznaczylo budynek na oficjalne Centrum Sztuki Wspólczesnej i wówczas dalsza realizacja idei swobodnej kreacji artystycznej w ramach Projektu Otwartych Pracowni została uniemożliwiona.

Powyżej: Marek Rogulski realizuje akcje na wzgórzach morenowych wokół Gdańska. Po prawej fragment afiszu informującego o działalności galerii Auto da fe w Dawnej Łaźni w roku 1993

kwiecień 1993

AUTOGENICZNA GALERIA WIBRACJI - AUTO DA FE
w Dawnej Laźni Miejskiej w Otwartym Atelier w Gdańsku..

NA PODBÓJ NIEŚWIADOMOŚCI

Galeria Wibracji Auto da fe ukonstytuowala sie w 1993 r. Galeria powstała w związku z potrzebą działania w sposób wolny od licznych uwarunkowań istniejących w zastanych systemach prezentacji sztuki /.../".

Galeria uaktywnila się w trakcie realizacji projektu Otwarte Atelier w Dawnej Laźni Miejskiej prezentując artystów związanych z Fundacją Tysiąc Najjaśniejszych Slońc, którzy manifestowali w ten sposób wlasną strategię działań polegajacą na zachowaniu jak największej autonomii ośrodka sztuki w Laźni i na dążeniu do zachowania niezależności ośrodka wobec instytucji kulturalnych i utrzymania możliwosci decyzyjnych, co do losów Otwartych Pracowni, w gestii samych artystów.
Od strony artystycznej istotaą funkcjonowania galerii Auto da fe bylo zwrócenie uwagi na pewną przestrzeń aktywności twórczej będącej w centrum zainteresowania artystów skupionych wokół galerii /formacja TNS/: "Oto bowiem stajemy w obliczu objawiających się u progu trzeciego tysiąclecia, Potęg Jaźni. Galeria Wibracji Auto da fe stanowi energetyczny przekaźnik, zmienny w formach i poddany projekcji. Jest samoistnym i zuchwalym bytem - tym samym stanowi skladnik procesów ogarniającego Wszechświat - Auto da fe /.../" - piszą artyści w swoim manifeście.

"Nie ma nic. Nie ma czasu. Jest tylko jest. Co pomyślisz to jest. Czysta kreacja. Nieskończoność wymiarów. Dziejąca się nieskończenie i nieustannie. Moze być w mikro i makro wszechświatach, które przybierają i tracą postać".


październik 1993 - "Auto da fe - Geniusz Milości" - J. Charchan, M. Jabloński, M. Lewandowski, M. Rogulski, A. Szymula, R. Szymula - obiekty, instalacje, koncert i akcja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc, realizacja filmu dla II pr. TVP - W. Szczepanik. patrz także: grupa Tysiąc Najjaśniejszych Slonc

Powyżej: Auto da fe - Geniusz Miłości - realizacja Marka Rogulskiego

Powyżej: koncerty i akcja na otwarciu wystawy galerii Auto da fe w Otwartym Atelier

Poniżej: Zakon Psów Najświętszych Przestrzeni i Potęg północy oraz Auto da fe - Geniusz Miłości, Marka Rogulskiego - widok ogólny.

Powyżej: fragment realizacji pt: Zakon Psów Najświętszych Przestrzeni i Potęg północy Marka Rogulskiego

1994

Powyżej: zrealizowana "na żywo" na antenie II programu TVP , w programie "Art Noc" akcja Marka Rogulskiego i Waldemara Szczepanika - program telwizyjny pt: "Tysiąc Najjaśniejszych Słońc przedstawia..." z udziałem Marcina Krzyżanowskiego, Tomka Szczuki, Jolanty Ciesielskiej, Piotra Rypsona i Grzegorza Bednarskiego.


kwiecień 1994 - "Laboratorium" - J. Charchan, M. Rogulski - obiekty, koncert TNS

Powyżej: realizacja Marka Rogulskiego pt: "Laboratorium: EEEP - model do pokoju dziecięcego"


Projekt "Otwartych Pracowni" byl realizowany przez niespelna dwa lata. Jednak Miasto za namową galerii "Wyspa" przeznaczylo budynek na oficjalne Centrum Sztuki Wspólczesnej i wówczas dalsza realizacja idei swobodnej kreacji artystycznej w ramach Projektu Otwartych Pracowni została uniemożliwiona.

Pod koniec roku 1994 nastąpiło rozwiązanie fundacji Otwarte Atelier. Władze Miasta odmówiły przedłużenia umowy uźyczenia budynku Dawnej Łaźni fundacji Otwarte Atelier a następnie przekazały budynek podporządkowanej Miastu fundacji Wyspa Progress, która wspólnie z władzami Miasta utworzyła w tym samym budynku oficjalne CSW "Łaźnia".

Po definitywnym rozpadzie projektu Otwartych Pracowni liderzy bylej galerii C14~~~ poszli swoimi drogami. W 1995 r. Marek Rogulski utworzyl w Gdańsku, na Wyspie Spichrzów w spichlerzu "Deo Gloria" galerię SPICHRZ 7 - przemianowaną później na SPIŻ 7 - która działa do chwili obecnej.

A. Awsiej i J. Kabala po zamieszkaniu w Holandii rozbudowują wlasną galerię"Galeriee van Gdansk" juz wówczas działającą w Internecie.

- widok na budynek galerii Spichrz 7

Opracowanie strony: > Sz,sz,sz... Autorzy zdjęć na tej stronie: Jarosław Bartołowicz. Arek Drewa, Marek Rogulski, Andrzej Awsiej, Szymon Lipa, Arek Staniszewski oraz archiwum TNS.