TYSIĄC NAJJAŚNIEJSZYCH SŁOŃC

plakat informujący o działaniach TNS i galeriai Auto da fe, w Otwartym Atelier

1993...............................................................................................................

 

FORMACJA TNS

Pod koniec 1992 r., wkrótce po rejestracji Fundacji TNS powstaje formacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc. Trzon formacji stanowią wówczas Joanna Charchan /instrumentalistka - saxofon/ oraz Marek Rogulski - inicjator działań grupy.

Koncert formacji na Gdańskich Dniach Niezaleznych w dawnej Łaźni oraz akcja pt: System Lewitacji. 1992.

W początkowym okresie formacja realizuje akcje /np. System Lewitacji. 1992 r./ i wówczas współpracuje z różnymi zapraszanymi do współpracy muzykami /Marek Lewandowski, Marek Jabłoński, Adam i Rafał Szymula/. W roku 1992 zrealizowano nagranie materiału na koncercie Czysta Energia w Żarnowcu /14.08.92/. /Zespół wystąpił wówczas w jednym secie wraz z zespołami: Dezerter, Vader, Variete/.

Powyżej; Epoka Progu i po prawej: Szybki ruch oczu w galerii C 14 .

Czasami działania formacji przyjmowały charakter muzycznych performance /np. Szybki ruch oczu, GaleriaC14~~~, 1992, -Auto da fe - Geniusz Miłości, Otwarte Atelierie, 1993/.

Specyfikę działań tej formacji próbowała ująć Jolanta Ciesielska w tekście pt. Co to jest Nowa Szkoła Gdańska - mity, ryty, geny:

"Inicjacyjny charakter religijności, ów pierwotny sens sakralizacji ludzi, czynności, więzi i instytucji jest jednak wyraźnie podporządkowany jakimś zaburzeniom lub choćby ich możliwościom. Ci, którzy nadchodzą gromadnie i indywidualnie wiedzą: przestrzeń sama przestaje być podstawą, jeśli nie uświęci jej ryt, tradycja, jeśli nie podda się jakiemuś wzorcowi sakralnej symbolizacji. Każda idea ma początek w jakiejś idei miejsca - toteż każda masowa czy indywidualna, jeśli nieodwracalna historycznie wędrówka, zawiesza jakieś prawo, jakiś nakaz, jakąś wierność dotychczasowej religii - pisał w tekście "Religijność inicjacji i rekonstrukcje społeczne" Andrzej Wójtowicz. Wtedy właśnie rodzi się bunt, potrzeba nowej charyzmy, wzmaga się także niebezpieczeństwo konwersji, odwrócenia proporcji źródła i tego, co ma z niego wytryskać jako sens indywidualnego życia/.../.

/./. Wydaje się, że przy całej powadze przekazu, zarówno w swoich muzycznych performances, jak też w stylistyce obiektów i instalacji, wyraźnie zarysowuje się pragnienie artystów podjęcia gry z widzem. Gry pełnej elementów paradoksu i mistyfikacji.

Marek Rogulski. Auto da fe - Geniusz Miłości

Gry prowadzącej widza do zderzenia z emanującym z prac polem energetycznym - opisanym jednak środkami odwołującymi się do stylistyki lunaparku, niekiedy dziecięcych gadżetów, np.: "kosmicznych" zabawek.

poniżej: Marek Rogulski. EEEP - model do pokoju dziecięcego. 1994.

Innym typem działań był aranżowanie sytuacji, które sami artyści określili mianem - Wielkie Mistyfikacje. Do nich zaliczyć można zrealizowanie w studiu II pr. TVP dwudziestominutowego programu telewizyjnego /w ramach Art Nocy, marzec 1994/. Jego autorzy Marek Rogulski i Waldemar Szczepanik zaprosili do udziału w programie znanych krytyków /Jolantę Ciesielską, Piotra Rypsona i Tomasza Szczukę,/.

W realizowanym na żywo programie, pod pretekstem dyskusji o sztuce undergroundu, na oczach tysięcy telewidzów goście zostali wmanipulowani w irracjonalną i patową sytuację. W tym przypadku zamiarem autorów była chęć dotknięcie zjawiska wszechwładnej roli krytyki, kreującej i obalającej artystów i zjawiska artystyczne, i niejako odwrócenie tej sytuacji. Programowi towarzyszył druk i ulotka informacyjna.

TNS przedstawia... II pr. TVP. < na żywo > 1994.

 

Marek Rogulski zaprojektował także scenografię studia, kombinezony operatorów z napisem - Underground i wynajął fotografa, który na żywo w studio dokumentował działanie.

Artyści sygnalizowali w ten sposób zbyt duże, ich zdaniem, znaczenie krytyki, kuratorów wystaw, i urzędników sztuki arbitralnie narzucających artystom rolę poddańczą wobec spreparowanych idei i drugorzędną w społecznym kreowaniu zjawisk sztuki. /Za oczywiste przyjmuje się obecnie stwierdzenie, że artysta nie istnieje w świecie sztuki bez opieki potężnych kuratorów/. Program uznany został za telewizyjny skandal i jego autorom obcięto honoraria.

Grupa kończy działalność w połowie 1995 roku.

TNS: akcja Fantom Hermeticum w hali dawnej gazowni. 1995.

W sferze muzycznej od roku 1994 artyści ci częściej uczestniczyli w projektach innych formacji muzycznych:

- Ko /J. Charchan, M. Cieślak -"Ścianka", J. Olter, M. Rogulski/, Inżynier Kaktus /J. Charchan, T. Hesse, W. Mazolewski, J. Olter/, Paralaksa, Mazzoll & Arhythmic Memory, Art Rhythmic /W. Mazolewski, Mazzoll, Rogulski, Szajna/, Bassisters Orchestra, Rogulus X Szwelas Project, projekt pt. M A C H I N A M A G h I C A i inne.