Poniżej znajduje się obszerny zestaw wybranych realizacji Marka Rogulusa Rogulskiego w obszarze współczesnych sztuk wizualnych, realizacji intermedialnych, performance, akcji, rzeĽby i malarstwa, fotografii i filmu video, pocz±wszy od 1989 roku.

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989