2007

 

Powyżej: performance pt: Lasso - Wachlowanie świadomości, w Muzeum Sztuki w Łodzi.

Dzieki urządzeniom mechankicznym autor wprawił w ruch platforme na której sie znajdował. Wysiłek fizyczny umozliwił poruszanie elementami konstrukcji, przy równoczesnym wkręcaniu całości w taśme magnetofonową, która z przeraźliwym piskiem była wyciagana ze szpuli magnetofonowej. W tym samym czasie autor performu realizował zdjęcia obecnych aparatem fotograficznym, umieszczonym w czołowej części konstrukcji. Po wydobyciu z niej ciała ostatnim elementem działania stała się światlna projekcja wykonanych zdjęć na przetworzoną w wyniku performance instalację - zamienioną przez autora kilkoma prostymi działaniami na swoisty ekran.

Powyżej: po lewej ragment realizacji Lasso - Wahlowanie świadomości; po prawej fragment instalacji pt; Rzeźba jako performer w Muzeum Sztuki w Łodzi. Na monitorze odtwarzany film pt: ciaaalo energixtyczne

U góry: kadry z filmu dyskurs będącego częścią instalacji pt: Rzeźba jako performer. Poniżej widok ogólny instalacji w Muzeum Sztuki w Łodzi /po lewej/ i w Spiż 7 /po prawej/. Rzezba została umieszczona pomiędzy dwoma monitorami, na których przeciwstawiono sobie, z jednej strony: hasłową narrację odwołującą się do pojęć werbalnego dyskursu, a z drugiej dokumentację działań autora na leśnej polanie zatytułowaną : ciało energixstyczne.

Poniżej kadry z filmu pt: ciaaalo energixstyczne.

 

Poniżej dwie fotografie z cyklu pt: Więcej

 

Poniżej instalacja i fortografia z realizacji pt: Zakaz fotografowania.

Poniżej: różne ujęcia wieloelementowej instalacji interaktywnej, pt: Przesunięcie - Łączenie, wykorzystującej zestawy fotokomórkowe, odtwarzacze dźwięku oraz projektory slajdów. Sekwencje dźwiękowe oraz projekcja slajdów była wynikiem przemieszczania się osób pomiędzy elementami instalacji. Człony instalacji ustawione był tak aby ukierunkowywać przepływ osób w pomieszczeniu.

 

Poniżej kadry z filmu pt: Łamanie światła. Technika Video/ DVD.

 

Poniżej po lewej: Projekt instalacji dla Centrum Sztuki Współczesnej w Kaliningradzie pt: Kontekst from freedom; Freedom from kontekst.

W środku i p o prawej ujęcie ogólne i fragmenty realizacji Rzeźba jako performer w Spiżu 7.

 

Poniżej performance pt: Ważenie ciała energetycznego zrealizowanego na festiwalu Perw 3.