2000

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU POZA POSTMODERNIZM w galerii Spiż 7 w Gdańsku.

U góry praca rzeźbiarska Rogulusa pt: Dedykowane Postmodernie. Nie jestem z tego świata. Będę jadł Twoje ciało. Będę jadł Twój Umysł, eksponowana na wystawie Scena 2000 w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie.

U góry i poniżej: Regulus w trakcie realizacji performanmce pt: Flesch - Flasch w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Linki przeciągnięte przez skórę na piersiach splatały się dzięki obrotowemu ruchowi urządzenia do którego autor był umocowany. Końce lin obciążone były kulami - niebieską i czerwoną. Skręcaniu lin towarzyszył pisk bloczków obrotowych, wzdłuż których opozycyjne kule, na przemian, to wznosiły się, to opadały wraz ze zmianą odległości od przemieszczanego po okręgu ciała. W trakcie performance autor fotografował to co znalazło się w zasięgu jego aparatu - wizeunki osób i wnętrza, w którym się znajdował. Autor, odłączając się od maszyny, odciął liny od piersi wystrzeliwując tym samym wkręconą w nie kasetkę z naświetlonym filmem - w górę -gdzie utkiwła pomiedzy naciągniętymi ciężarem kul linami.

 

POZA CIAŁO - POZA UMYSŁ

W roku 2000 wystawą Poza ciało, Poza Umysł miało miejsce rozpoczęcie projektu Poza Postmodernizm w galerii Spiż 7. U góry od lewej: Dedykowane Postmodernie. Nie jestem z tego świata. Będę jadł Twoje ciało. Będę jadł Twoją krew. Następnie: Poza ciało, poza Umysł. Po prawej u góry Rogulus w performance i obiekt bomba bez tytułu.

 

Rogulus. 2000.Powyżej realizacja pt: Dedykowane Postmodernie. Nie ma nic. Jest tylko Jest. Jaśniej niż Tysiąc Najjaśniejszych Słońc.Obiekt bomba. Napis na konstrukcji ostrzegła: "Uwaga. Obiekt uzbrojony. Użycie grozi śmiercią."

Poniżej realizacja Rogulusa w CSW Zuj w Warszawie pt: Poza Postmodernizm. Obiekt czasowo rozbrojony. Lustra odbijały wierunki gromadzących się w galerii osób nieświadomych ładunku wybuchowego przymocowanego pasem do piłki do zajęć rechabilitacyjnych. Instalacji towarzyszył komentarz, którego przewodnią myślą było stwierdzenie, iż Kultura jest w gruncie rzeczy próbą zaprzeczenia śmierci w symbolach trwania - próbach potwierdzenia siebie w symboiicznej nieśmiertelności jaką oferują mentalne wyobrażenia i.....Kultura.

Na dole po lewej fragmenty realizacji w CSW Zuj w Warszawie pt: Poza Postmodernizm. Poniżej po prawej instalacja pt: Sziwa w Państwowej galerii Sztuki w Sopocie.

Na wystawach projektu Poza postmodernizm Rogulus prezentował swoje nowe obiekty i instalacje. Na dole po prawej fotografia Marka Zygmunta wykorzystana do zaproszenia na wystawę w CSW Zuj. Zdjęcie po prawej: W roku 2000 fundacja TNS wydała album TNS poświęcony 8-letniej wówczas działaności fundacji. Poniżej fotografia Rogulusa na dziedzińcu galerii Spiż 7, wykonana przez Łukasza Gawrońskiego, publikowana na jednej ze stron albumu.

Poniżej realizacja peformance pt: Wejście w galerii Manhattan w Łodzi. w grudniu 2000. W performance Rogulus wykorzystał m.in zbiorniki ze sprężonym powietrzem, sprężarkę itp. Wykorzystane w działaniu, nadęte powietrzem kule, ostatecznie popękały w wyniku podjętych przez autora czynności. Było to wymowne pozbycie się granic. To co było wewnatrz kul było w gruncie rzeczy tym samym co powietrze dookoła. Stan ten wg. autora odzwierciedlał iluzoryczność naszego oddzielenia od sił Kosmosu. Odzielenia świadomości indywiduum od Nadświadomości Kosmosu.

 

W połowie roku 2000 Rogulus uczestniczył w miedzynarodowym projekcie pt: Europartrain, realizując akcję o wydzwięku ekologicznym, relizowana na terenie Polski, Niemiec i Holandii. Takż e poniżejpo lewej. W środku Rydwan Nadświadomości - obiekt interaktywny prezentowany w ramach projektu Poza Postmodernizm oraz rzeźba pt: Tryumf Nadświadomości; Serce Kosmosu, które bijesz we wszystkich istotach.