1999

Powyżej: prace rzeźbiarskie Rogulusa: Tatuaż wewnętrzny (fragment) i interaktywna praca: Złap Poziom - złap Ducha. Zmiana pozycji pracy - ustawienie jej w pozycji poziomej - powodowało uchylenie klapki z napisem: Złap ducha, tym samym niejako przyłapując i przyszpilając widza w sytuacji niemożości, gdy pochylony, utrzymając oburącz pracę w równowadze uzmysławiał sobie własne ograniczenie percepcyjne: Jak bowiem mozna "złapać" coś tak ulotnego jak Duch? Jaki poziom doświadczenia i zrozumienia trzeba rozwinąć aby Duch nie był tylko pustym, mentalnym wyobrażeniem ale aby był świadomym aktem ludzkiej percepcji. Poniżej Tatuaż wewnętrzny.

O OBROTACH CIAŁ WEWNĘTRZNYCH

Powyżej po lewej Rogulus w performance pt: Cyklotron, realizowanym na wystawie Die Kunst ist Toth II, w Łodzi. Powyżej, po prawej, Rogulus realizuje performance pt: O Obrotach ciał wewnętrznych. Działanie miało miejsce na Zamku w Olsztynie w gotyckiej sali - dawej pracowni Mikołaja Kopernika.

Powyżej po lewej Rogulus w performance pt: Cyklotron, po prawej : Słyszę ogień - obiekt naścienny

Powyżej po lewej fratgment Słyszę ogień oraz performance pt: Tatuaż wewnętrzny w galerii Krzysztofory w Krakowie.

Powyżej po lewej Rogulus w perforamce pt: Flesch-Flasch, w galerii Spiż 7 na otwarciu wystawy Fotogenom. Powyżej, po prawej, zaćmienie słońca z 1999, zdjęcie umieszczone na zaproszeniu na wystawę Fotogenom. Zaproszeniu towazyszył komentarz będacy cytatem z ksiazki Michio Kaku pt: "Hiperprzestrzeń. Naukowa podróż przez wszechświaty równoległe, petle czasowe i dziesiąty wymiar": " Przejścia fazowe to nic nowego./.../ Na pewnym etapie rozwoju dziecko może nie szukać piłki, gdy zniknie ona z pola jego widzenia, bo nie rozumie, że obiekt istnieje, jesli nawet go nie widać. Po miesiącu może to już być dla dziecka oczywiste. Taka jest istota dialektyki. Zgodnie z tą filozofią /ludzie, gazy, Wszechświat/ przechodzą przez kolejne stany. Każdy z nich jest określony przez konflikt pomiędzy dwoma przeciwstawnymi siłami. Natura tego konfliktu faktycznie określa naturę poprzedniego stadium. Gdy konflikt zostaje rozwiązany, obiekt przechodzi do wyższego stanu, zwanego syntezą, gdzie zaczyna sie nowy konflikt i proces powtarza sie ponownie na wyższym poziomie. /.../ Niewielkie ilościowe zmiany się kumulują, aż w konńcu dochodzi do jakościowego zerwania z przeszłością".

 

.

Rogulus. fragment realizacji pt: Dedykowane Postmodernie. Nie jestem z tego świata. Będę jadł Twoje ciało. Będe jadł Twój umysł. Tą pracą Rogulus rozpioczyna realizację projektu pt: Poza Postmodernizm.