Galeria C 14 w Gdańsku

1991-1992

realistaions in C 14 gallery

 

We present below the history of the gallery C14~~~. During its activity some of the artists recognised that there is a need for an organisation like TNS to be formed for the realisation of their artistic aims. In 1992 they registered the TNS foundation. The excerpts printed below come from the gallery C14~~~'s Calendar compiled by A. Awsiej and M. Rogulski.

GALLERY C14~~~
introduction

During the period of 1991-1992 the gallery had at its disposal an exhibition-hall in the building of the Club of Social Initiative Association /KIS/.

The club started its existence formally in October 1990 but the idea dates back to the turn of the years 1970/80. The animators of those days of KIS and the establishers of the Alternative of Gdańsk started their activity in the Carillon club and in the democratic opposition. From the beginning the basic aim of KIS was the rousing of society as well as the integration of the societies of contra-culture bordering on youth opposition. In 1989 the fight started for a square for Hyde Park and for the legalisation of the activity of informal groups. On 29th 1989 the official opening of the Square of Positive Exchange took place. Roguishness, the current action and the lack of a club put an end to the initiative. After pressing the City Counsel the protest eventually enabled the establishment of alternative in the end of 1990. KIS started activity in the building in 3, Saint Barbara Street, and the Gallery and Studio C14~~~ started their activity within KIS in the January 1991. Andrzej Awsiej, Joanna Kabala and Marek Rogulski /the initiator-to-be of the TNS foundation/ conducted the gallery.

The aims of KIS according to the statute:

- the establishment of a centre of free culture
- organising and providing financial support for informal groups and their actions as well as enabling them to appear in the social and cultural life /moving from the destructive margin to positive activity/.
- legal representation of informal groups and their actions.
- trigger for, cultivation and propagation of artistic expression and aspects of social life which are alternative toward civilisation based on force, rivalry, hierarchy, homogeneity, consumptionism, devastation of natural environment and lack of harmony with nature.
- specification and defence of human right to the creation of the social and cultural reality and the creation of conditions for their realisation.

GALERIA C 14~~~ The kalendary 1991-1999

Styczeń 1991- W osobach Andrzeja Awsieja, Joanny Kabali i Marka Rogulskiego rozpoczęła działalność Galeria-Pracownia C14~~~ przy Stowarzyszeniu Klub Inicjatyw Społecznych w Gdańsku w Dawnym Domu Zebrań Ludowych i szpitalu na ul. Św. Barbary 3

24.03 - pierwsza wystawa galerii C14~~~
- "Bałtycka Urna" - A. Awsiej - malarstwo, książka
"W relacjach TV z interwencji wojsk radzieckich w Wilnie wielokrotnie powtarzano scenę pokazującą plamy krwi mordowanych Litwinów na białych szpitalnych kafelkach. Stanowiło to unikatowy i wstrząsający obraz, przez wielokrotne powtórzenia, i w mojej wewnętrznej mitologii urosło do rangi symbolu. W historii kultury zdarzają się takie znaczące plamy, np. kontury państw, przebarwienie na głowie Gorbaczowa /raz przypominające mapę Afganistanu, innym razem Pribaltyki/, gwiazdozbiory, wróżby z wosku lub fusów". "Krajobraz miejski", A. Awsiej
- "Skomplikowane życie dawnych krewnych Hezoka" - J. Kabala - malarstwo
- "Stała grawitacji" - M. Rogulski jako Formacja +-10 Hz. Instalacje, obiekty. Wydawnictwo "Sz, sz, sz..." wydaje "Punkt, od którego nie ma odwrotu" Marka Rogulskiego, a w nim "Mały traktat o transformowaniu energii"
Motto: "Bóg, jako Potencja Istnienia, może istnieć jako potencja dziania się w czasie i przestrzeni, a co za tym idzie, podlegać prawom w takim układzie funkcjonującym"
23.04 - "Konferencja Wydawnictw Pojedynczych" - współorganizowana z Fundacją Tot Art
- "Obraz, który zabiorę z sobą do Australii" - A. Awsiej - malarstwo, książka
- "Lustige mutante" - J. Kabala. - rysunki
31.05 - 02.06 - "3 Dni" - Międzynarodowe spotkania twórcze - pokazy video i performance /Gdańsk-Berlin/. Wizyta berlińskiej socjety alternatywnej
- "Locusta - Pulsar" - instalacja i performance - M. Rogulski jako Formacja +-10Hz
- "Poziom rdzenia", "Sześć ważnych obrazów" - A. Awsiej - "Geny" - emisja TV, DIA, instalacja, "Aspergillus" - instalacja, DIA - "kropidlak - grzyb saprofityczny, tworzy w miejscach wilgotnych zielonkawą pleśń. Kontakt z nim był przyczyną chorób i śmierci archeologów badających mumie /klątwa faraonów/"
- "Jeśli się nudzisz, zdobądź psa chow-chow!" - J. Kabala
- Paweł Konnak - pokaz video i prelekcja na temat kreacji polskiego środowiska metafizyczno-społecznego
30.06 - "Białoruś" - A. Awsiej - performance, generator dźwięku DDA. Emisja TV strumienia elektronów uformowanego przez szablony kolejnych liter wyrazu BIALORUS - zakodowanego mieszanym alfabetem łacińskim i grażdanką
14-15.09 - "Kino oralnego niepokoju" - Festiwal Filmu Profuzyjnego - prowadzący: P. Konnak
28.09 - "Real Time - Story Telling" - zakończenie Międzynarodowego Festiwalu Performance - prezentacje video i performance
- Paweł Kwiek - "performance liturgiczny", W. Czerwonka, W. Zamiara - videoperformance, A. Awsiej - malarstwo w pracowni, M. Rogulski - instalacje, akcja: "Nadejdzie czas, że rozwinę moje skrzydła jak szable"
11.10 - "Miejsca" wystawa galerii Sztuki Nowej. Malarstwo, instalacje, działania - A. Awsiej, S. Góra. M. Rogulski. Impreza połączona z pokazami w galerii Wyspa i galerii Sfinks
"C14~~~. Rok 1991. Archeolodzy świadomości. Badacze i alchemicy. Skupieni tutaj pod ciśnieniem nowego czasu, dotykają ziemi i murów. Takie skupienie kilku energii i kilku światów, to równocześnie pierwotna struktura "reaktora" C14. A potem penetracja i nasycenie przestrzeni. Wielka odpowiedzialność i ryzyko samospalenia. A także koncentraty energii i wibracje życia. Przeczucie tego, co nieuchronne i nieuniknione. Stany świadomości i wielkie białe powierzchnie ścian. Nieznana historia miejsca. Kilka wielkich przeciwieństw i odpryski świadomości. One stają się fizyczną realnością, pewną stałą rzeczywistości i wchodzą w krąg istnień. W nadchodzący czas. Taki jest "krwioobieg" świata. Rytuał życia. Aby móc czasem dotknąć substancji w miejscu". Marek Rogulski
09.11 - "Dniem i nocą strażnicy czuwają" oraz "Zeszyty zoologiczne" - J. Kabala - malarstwo
- "Panachyda" - wystawa fotogramów starych cmentarzy Gdańska
07.12 - "Graffiti: wandalizm czy sztuka?" - wystawa prac grafitierów z Polski i zagranicy
14-15.12 - "II Festiwal Yach-Filmu Gdańsk'91" - prezentacje videoclipów biorących udział w festiwalu i konkursie. Pokaz pracowni intermedialnej W. Czerwonki z PWSSP w Gdańsku /m.in. A. Czarnacki, B. Olech, P. Wyrzykowski/ oraz koncerty, m.in. Miłość, TNS
1992
10-11.01 - współorganizacja koncertów: m.in. Atman
Do projektu "Otwarte Pracownie" realizowanego przez galerię C14~~~ i galerię Wyspa dołącza Fundacja Tot Art
marzec - "Szybki ruch oczu" - M. Rogulski - instalacja /użyty w instalacji materiał: węgiel, walcowane aluminium, energia elektryczna i neony jako różne poziomy skoncentrowanej energii/
- koncert Tysiąc Najjaśniejszych Słońc: J. Charchan, M. Jabłoński, M. Lewandowski, M. Rogulski /organizowane we współpracy z Fundacją TNS/
- wykład krytyka K. Jureckiego - odczyt pt. "Sztuka a filozofia na przykładzie najnowszej twórczości" - "Badania historii sztuki powinny się przesunąć bardziej w stronę szukania podstawowych form przejawiania się nieświadomości, podstawowych archetypów". K. J. 1992
- rejestracja prawna Fundacji Tysiąc Najjaśniejszych Słońc - M. Rogulski /wśród celów Fundacji figuruje: "integracja progresywnych form i przejawów kreacji artystycznej, naukowej, filozoficznej, duchowej i społecznej"/
04.04 - "Czysta energia" - Wielkie Ujawnienie Foniczne, wystąpili: Awoda Zara55, Po Schodach, Totart DDA, Tysiąc Najjaśniejszych Słońc, Szelest Spadających Papierków, Venom Underground, Kasia Żamojda
kwiecień - A. Awsiej buduje Wóz Solarny inspirowany rytem ornamentalnym z popielicy twarzowej, a M. Rogulski przygotowuje projekt "System Lewitacji"
30.05 - "Noc Walpurgi" - instalacje, obiekty, odczyty, video - techno, muzyka improwizowana
"Noc Walpurgi. Według średniowiecznej legendy odbywały się sabaty czarownic na górze Brocken - por. "Faust" Goethego - A. Awsiej, J. Kabala, M. Rogulski + Tysiąc Najjaśniejszych Słońc, Dawid, P. Kryszk, Faustyn, Paulus
01.06 - "Sympozjon Psychodeliczny" - "O nicości kultury i potędze ducha" - Maciej Ruciński - kabaret filozoficzny, Z. Sajnóg, referaty - Prokopiuk, Sieradzan, Zagajewski.
Psychodelic - przymiotnik: rozszerzający świadomość umysłu, mający efekt podobny do takich doświadczeń, rzeczownik; środek halucynogenny psyche, dusz duch umysł delos: jasny, oczywisty, oddech życia, świadomość, /możliwość/ rozszerzenie świadomości.
05.06 - "Kultura i sztuka" - J. Fliciński, S. Góra, M. Sieńkowski - malarstwo
Kultura i Sztuka 1, http://www.polbox.com/w/writing/pl-fliciński-bio.html
ostatnia wystawa w galerii C14~~~: "Wojna w Europie" - Dominik Lejman - malarstwo, obiekty
"Galeria C14~~~" - film 25 min Pawła Konnaka - produkcja AF Profilm /1993 r./
"1991 - rok, w którym czas wyraźnie spolaryzowany rozluźnił się. Do takiego momentu byliśmy bardzo dobrze przygotowani - czas, w którym można wszystko osiągnąć - i osiągnęliśmy to. Istota tworzenia, był to proces, w którym rzeczy mało klarowne krystalizowały się. W momencie, kiedy świat ponownie zaczął wyraźnie się polaryzować rozwiązaliśmy galerię odchodząc w miejsca i rejony mentalnie nie nazwane, dające szansę na odkrycie. Galeria-Pracownia C14~~~ - już sama nazwa zawierała powolny rozkład. I wartością tego miejsca nie było utrzymanie go, jak się niektórym wydaje. Wartością, którą wynosimy w sobie z C 14 jest to, że już teraz wiem, gdzie żyję, skąd pochodzi impuls do tworzenia, pradźwiękiem jest szara płaszczyzna, którą możemy utożsamić z grobem naszych marzeń. Doświadczać - poznawać - tworzyć - żyć", A. Awsiej
"Ważne jest określenie metody działania polegającej na nawigowaniu ku punktom w przestrzeni fizycznej i mentalnej, na lokalizacji w celu skonstruowania struktury, siatki, planu, mapy, na określeniu aktualnej rzeczywistości. Zaskutkowało to organicznym tworzeniem się środowiska", J. Kabala
1992/1993
"/.../ Właśnie w okresie działania galerii C14~~~, w roku 1992, powstaje założona przez Marka Rogulskiego Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc, której działania doprowadzą w przyszłości do powstania Galerii Spichrz 7, a później także Spiż 7. Mniej więcej po półtorarocznym okresie działalności galerii C14~~~, w sytuacji, gdy coraz trudniejsze stawało się prowadzenie i utrzymanie miejsca /przerywane walką z urzędnikami dążącymi do zlikwidowania tej galerii, a niekiedy i walkami ulicznymi/ - skupieni tu artyści zaczynają się rozglądać za nowym miejscem dla swych działań. Rodzi się idea stworzenia Otwartych Pracowni - Projekt Otwarte Atelier. /.../"
"Historyczny substrat, czyli historia powstania i upadku Otwartych Pracowni w Dawnej Łaźni Miejskiej, i co z tego wynikło...", T. Łukowski, "Żywa Galeria" nr 1/98 Łódź

GALERIA C14~~~ - po opuszczeniu lokalu na ul. Św. Barbary 3

W połowie roku 1992 prowadzący galerię C14~~~ wraz z Fundacją Tot Art i Galerią Wyspa dopracowują projekt "Otwarte Atelier" i kończą starania o budynek Dawnej Łaźni na Dolnym Mieście /ul. Jaskółcza 1/, gdzie w październiku 1992 r. przenoszą swoją działalność. Powstaje Fundacja Otwarte Atelier, która jako nowy podmiot organizacyjny tworzy program Otwartych Pracowni.

"Projekt Otwarte Atelier"- galeria C14~~~, Fundacja Tot Art, galeria Wyspa
październik 1992. <http://free.ngo.pl/magsztuk/ms1.htm>
1993/1994
W trakcie działania Otwartych Pracowni M. Rogulski organizuje działalność niezależnej galerii - Auto da fe, w budynku Dawnej Łaźni.
1994 "Mity, ryty, geny. Progresywna forma świadomości energii, skupiona przez jakiś czas w galerii C14~~~. Badania świadomości religijnej Celtów, Germanów i Słowian, Tybetańczyków czy Majów, w oderwaniu od doświadczenia bezpośredniego korzeni tych kultur /które jednak istnieją w naszej świadomości poprzez kulturowe ślady/ są jednocześnie przykładem tworzenia na nowo panteistycznych podstaw współczesnego ekumenizmu, z drugiej zaś strony odnalezione w muzeach archeologicznych lub etnograficznych, a następnie zrekonstruowane, stylizowane i powielane w niezliczonych wersjach znaki /spirale, krzyże, koła, kolumny, mandale/ odzwierciedlają potrzebę operowania jednoznacznym, prostym, wspartym o tradycję kodem, określającym przynależność nie tyle do konkretnego obszaru kulturowego, co do pewnego obszaru wartości, jednakowo czytelnego dla każdego mieszkańca 'globalnej wioski'. Niechęć do respektowania podziałów historycznych i kulturowych świata, które wprowadzają co najwyżej chaos i destrukcję znanych wartości na opanowanym obszarze manifestowana jest przez tego artystę swobodnym przemieszczaniem obszarów: prywatnego zapisu i 'uniwersalnego myślenia', dodając tym zabiegom właściwej sobie autentyczności i bezpośredniości", J. Ciesielska - C14~~~ /o pracach A. Awsieja/, "Od archeologii odwrotnej do postmodernizmu. Co to jest nowa szkoła Gdańska?". Katalog "Konception PL"
maj 1995. Marek Rogulski zakłada na ul. Chmielnej 10/11 galerię Spichrz 7
/http://www.comnet.com.pl./spichrz7/index.html/, która po zmianie miejsca w 1997 r. /ul. Chmielna 113/ nazywa się galeria Spiż 7.
1995 "Galeria C14~~~" - interaktywny interfejs - Awsiej / Kabala pokazywany w galerii Spichrz 7
1997 - od tego roku obecność dokumentów galerii C14~~~ na serwerze w Eindhoven /http://www.iae.nl/users/awsiej/gvg/c14// jest produkowana przez Galeriee van Gdansk
1999 - Galeriee van Gdańsk planuje wydawnictwo interaktywnego, hiperlinkowego CDrom "C14~~~"